Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S otcem mé dcery máme velmi špatné vztahy. Alkoholik, narkoman. Dcera k němu občas jezdila na víkend, když byl se svou rodinou na chalupě. Chtěla. Poslední návštěva byla vyhrocená, a on ji i mě napadl a to slovně i fyzicky. S dcerou odmítáme další návštěvy.   Nechtěla bych, po čase, aby dcera otce neznala vůbec.

Chtěla bych znát jakýkoliv právní postup, kde by měli možnost se vidět, ale jen na několik hodin a pod dozorem, abychom byly obě v bezpečí v jeho přítomnosti (dceři je 8 let, s otcem se nepravidelně navštěvují od jejích dvou let). Existuje taková možnost? Děkuji Vám vřele za odpověď a nastínění cest, kterými bych se mohla vydat. S pozdravem Kamila.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete zajistit pro dceru bezpečné prostředí při kontaktu s otcem, mohl by být řešením Vaší situace tzv. asistovaný styk. Při asistovaném styku se dítě stýká s jedním rodičem za přítomnosti odborníka - zpravidla sociálního pracovníka nebo psychologa - který usměrňuje průběh styku tak, aby byl pro všechny strany bezpečný a příjemný a usiluje o to, aby došlo k vytvoření vzájemného vztahu mezi dítětem a rodičem. Asistovaný styk zprostředkovávají neziskové organizace, které jsou na asistovaný styk odborně i materiálně připravené - styk probíhá v prostředí, které je dítěti příjemné (např. herna s hračkami).
Pokud se domníváte, že by otec na takovou možnost přistoupil, můžete se pokusit najít ve Vašem okolí organizaci, která asistovaný styk nabízí, a domluvit si úvodní schůzku. Jestliže otec na asistovaný styk dobrovolně nepřistoupí, asistovaný styk může nařídit soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD). Pokud tedy otec dobrovolný asistovaný styk odmítne, obraťte se na pracovníky OSPOD na městském úřadě v místě dceřina bydliště. Popište jim průběh posledního setkání s otcem, sdělte jim důvody, pro které nepovažujete za vhodné, aby se dcera stýkala s otcem bez přítomnosti třetí osoby, a požádejte je o pomoc. Pokud pracovníci OSPOD po rozhovoru s Vámi, otcem a případně i dcerou dojdou k závěru, že není v dceřině zájmu, aby udržovala styk s otcem bez dohledu třetí osoby, může OSPOD asistovaný styk sám nařídit neb požádat o nařízení asistovaného styku soud. Protože účelem asistovaného styku je vybudovat vztah mezi dítětem a rodiče, nikoliv zajistit trvalý dohled nad dítětem, trvá asistovaný styk pouze po omezenou dobu - zpravidla v řádu týdnů, maximálně měsíců - nejedná se tedy o řešení, které by zajistilo Vaší dceři bezpečí na několik let.
Další možností je podat k okresnímu soudu v místě dceřina bydliště návrh na svěření dcery do Vaší péče a stanovení styku dcery s otcem s tím, že budete požadovat svou přítomnost u styku - budete navrhovat, aby styk otce s dcerou probíhal výhradně ve Vaší přítomnosti. V takovém případě bude zapotřebí pečlivě zdůvodnit, proč se domníváte, že není v dceřině zájmu, aby její styk s otcem probíhal bez Vaší přítomnosti (dohledu). Jednorázové - byť slovní i fyzické - napadení Vás i Vaší dcery nemusí k vydání takového rozhodnutí stačit, obzvlášť pokud by se nenašli lidé, kteří by byli ochotní u soudu ono napadení dosvědčit. Toto řešení navíc nezahrnuje přítomnost třetí osoby a nezaručuje tudíž Vaše i dceřino bezpečí. Krajním řešením pak je požadovat úplný zákaz styku otce s dcerou.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.