Počet stránek ve webu: 42.858

svěření výkonu práva jiné osobě