Počet stránek ve webu: 41.677

svěření výkonu práva jiné osobě