Počet stránek ve webu: 43.214

svěření výkonu práva jiné osobě