Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Nájemnice nám dluží 44.500 Kč za nájem a služby a 18.000 Kč za poškozený byt. Původní dluh byl větší, ale byli jsme vstřícní a věci, které po ní v bytě zbyli a nebyla schopná si je vystěhovat, jsme prodali a tím pádem se dluh snížil o 11.000 Kč. Dlužnice v bytě již nebydlí, ale myslí si, že je vše zaplacené a nic nám nedluží.

Ručila jsem bývalému příteli u půjčky, ten je teď v insolvenci a já nevím zda to budu muset doplatit nebo uhradit celé až mu skončí oddlužení? Jsem samoživitelka s dvěma dětmi a nemám na to, abych ten dluh zaplatila. Děkuji, Zdeňka.

1) S bývalým manželem jsme postavili rodinný dům, na který jsme si vzali úvěr. Dům je v zástavě, v úvěru jsem uvedená jako spoludlužník. Nyní jsme rozvedeni 2014-2017 a soudíme se o majetek. Bývalý manžel má syna z předchozího manželství, spolu máme jednu dceru, nyní se znovu oženil.

V dražbě jsem 11.10.2017 přišla o chalupu kvůli dluhům bývalého manžela. Od 1995 máme zrušeno bezpodílové vlastnictví manželů, čili společné jmění manželů, tady SJM. Proběhlo vypořádání, kde chalupa přešla na mě. Bohužel to nebylo v katastru nemovitostí ČR, tedy KN změněno. 15 let spolu nežijeme, 4. rok jsme rozvedeni a vše ohledně chalupy jsem financovala já.

Jsem v insolvenci, mohu si půjčit peníze, které nutně potřebuji. Plánuji si vzít nebankovní půjčku. Objeví se v registru? Mohu si vůbec půjčit? Děkuji, Zdeněk.

Příspěvek na péči je veden na otce dítěte. 10/2016 jsem zažádala o vyplácení poměrné části z příspěvku na péči dle skutečné péče o dítě. S otcem jsme na ÚP, který tento příspěvek řeší, podepsali dohodu, že si budeme příspěvek dělit dle skutečných dní. Otec mi od začátku mírně ponižoval vyplácenou částku, poté mi neuhradil dobu péče, kdy jsem na syna měla paragraf a byla s ním doma z práce.

Jako nájemce jednoho z pokojů v rodinném domě, tedy RD (na patře jsou 3 pokoje) jsem  uzavřel na tento pokoj se souhlasem pronajímatele podnájemní smlouvu s další jednou osobou a to zdůrazňuji jednou. Veškeré energie jsou z důvodu nemožnosti měření placeny paušálem (voda, elektřina, úklid apod.).

Ukradl jsem obnos peněz, bylo na mně podáno trestní oznámení, tedy TO, já jsem částku uhradil. Pak jsem se na Policii ČR dozvěděl, že oni uvedli částku 20.000 Kč a po mě chtěli 80.000 Kč. Já jim tento obnos zaplatil. Mohu žádat nějaké práva o zpětné vrácení 60.000 Kč. Mohu podat nějaké trestní oznámení. Děkuji, František.

Jsem věřitelem bývalého známého, který se mnou v pohodě komunikuje, ale neplatí. Jeho dluh je k 10/2016, 1.000.000 Kč, po splatnosti = mám uznání dluhu. Nedal mi ani korunu. Bohužel je situace taková, že jsem já díky jeho nesplatnosti této částky (byť alespoň částečné) postupně dostával do finanční tísně.

Jsem věřitelem bývalého známého, který se mnou v pohodě komunikuje, ale neplatí. Jeho dluh je k 10/2016, 1.000.000 Kč, po splatnosti = mám uznání dluhu. Nedal mi ani korunu. Bohužel je situace taková, že jsem já díky jeho nesplatnosti této částky (byť alespoň částečné) postupně dostával do finanční tísně.