Počet stránek ve webu: 36.867

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Moje dcera po mém otci (jejím dědovi), byla závětí určená jako jediný dědic. Což je jeden jeho důchod a pohledávka na 158.000 Kč. Sice již byl vynesen trest a určeno, že viník dluží mému otci 158.000 Kč, ale ten se odvolal. Navíc tuto částku je pak je potřeba vymoci v soudním sporu. Takže první otázka zní jaká je hodnota pohledávky, kolik jde do dědictví?

4.5.2007 a 21.7.2008 si můj otec od nás půjčil peníze na elektrické topení. O těchto půjčkách je zápis, který je podepsán otcem, maminkou a dvěma sestrami. S tím, že pokud to nebude možné, peníze obdržím v rámci dědictví. Od června 2016 je otec v domově s pečovatelskou péči, po celou dobu jsme platili náklady na domek.

Manžel mi po 15 letech manželství oznámil, že mě již nemiluje. Máme spolu skoro tříletého syna, bydlíme v domě manželovy matky, vzali jsme si hypotéku na rekonstrukci domu (splátka cca 5.000 Kč/měs.), dále máme úvěr (splátka cca 11.000 Kč/měs.). Muž pracuje v Rakousku, já jsem ještě na rodičovské dovolené, tedy RD, nastupuji do práce v 01/2018.

Syn měl v roce 2014 problém v MHD, neměl platný jízdní doklad. Jelikož se to stalo omylem, tak hned jak měl volný čas, šel vše urovnat na Dopravní podnik. Tam se dozvěděl, že po několika dnech nemá podnik povinnost oslovit cestujícího bez platné jízdenky a vše předali nějaké soukromé firmě.

Nájemnice nám dluží 44.500 Kč za nájem a služby a 18.000 Kč za poškozený byt. Původní dluh byl větší, ale byli jsme vstřícní a věci, které po ní v bytě zbyli a nebyla schopná si je vystěhovat, jsme prodali a tím pádem se dluh snížil o 11.000 Kč. Dlužnice v bytě již nebydlí, ale myslí si, že je vše zaplacené a nic nám nedluží.

Ručila jsem bývalému příteli u půjčky, ten je teď v insolvenci a já nevím zda to budu muset doplatit nebo uhradit celé až mu skončí oddlužení? Jsem samoživitelka s dvěma dětmi a nemám na to, abych ten dluh zaplatila. Děkuji, Zdeňka.

1) S bývalým manželem jsme postavili rodinný dům, na který jsme si vzali úvěr. Dům je v zástavě, v úvěru jsem uvedená jako spoludlužník. Nyní jsme rozvedeni 2014-2017 a soudíme se o majetek. Bývalý manžel má syna z předchozího manželství, spolu máme jednu dceru, nyní se znovu oženil.

V dražbě jsem 11.10.2017 přišla o chalupu kvůli dluhům bývalého manžela. Od 1995 máme zrušeno bezpodílové vlastnictví manželů, čili společné jmění manželů, tady SJM. Proběhlo vypořádání, kde chalupa přešla na mě. Bohužel to nebylo v katastru nemovitostí ČR, tedy KN změněno. 15 let spolu nežijeme, 4. rok jsme rozvedeni a vše ohledně chalupy jsem financovala já.

Jsem v insolvenci, mohu si půjčit peníze, které nutně potřebuji. Plánuji si vzít nebankovní půjčku. Objeví se v registru? Mohu si vůbec půjčit? Děkuji, Zdeněk.

Příspěvek na péči je veden na otce dítěte. 10/2016 jsem zažádala o vyplácení poměrné části z příspěvku na péči dle skutečné péče o dítě. S otcem jsme na ÚP, který tento příspěvek řeší, podepsali dohodu, že si budeme příspěvek dělit dle skutečných dní. Otec mi od začátku mírně ponižoval vyplácenou částku, poté mi neuhradil dobu péče, kdy jsem na syna měla paragraf a byla s ním doma z práce.