Počet stránek ve webu: 39.429

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych požádal o radu ohledně možnosti vystěhování z bytu mou družkou. S družkou žiji ve společné domácnosti 25 let a máme spolu 2 děti (22 let syna a 13 let dceru). 2014 jsme pořídili byt na hypotéku, která byla napsána na mou družku, neboť já jsem se v té době potýkal a dodnes potýkám s exekucemi. V průběhu užívání tohoto bytu se do několika exekucí dostala i má družka, ale tyto exekuce se mi podařilo všechny vypořádat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Partner měl s předešlého vztahu byt, který stihl přepsat ještě na svoji přítelkyni se kterou žili ve společné domácnosti, než mu tzv. exekuce zaklepala na dveře, protože neplatil nebankovní půjčku. Byt je psaný tudíž na přítelkyni, nicméně on ji platí hypotéku přestože více než půl roku je přestěhovaný a nežije s ní, trvalé bydliště má na soudní ulici. Rozešli se.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych radu ohledně jedné půjčky, co jsme si vzali od pána na směnku. Dohodli jsme se, že půjčka bude splacena ve dvou splátkách. Jednu jsme uhradili v terminu a druhou bohužel ne. Pán nám slíbil, že tedy počká, ale nepočkal. 16.7.2019 nám přišel dopis od rozhodce, že po nás pán chce celou částku, v dopise se přímo uvádí, že jsme mu nic neuhradili, což není pravda. Jak to prosím řešit? Děkuji, Daniela

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
z Vašeho dotazu nevyplývá, zda předmětný dopis je pouze výzvou k dobrovolnému uhrazení dluhu před tím, než dojde ke konečnému rozhodnutí v rozhodčím řízení, či zda jde již o vydaný rozhodčí nález. V prvním případě by měl dopis obsahovat výzvu k vyjádření v určité lhůtě – do vyjádření uveďte, že jste již první splátku uhradili a toto doložte např. výpisem z účtu. Pokud již došlo k vydání rozhodčího nálezu, pak se můžete bránit podáním žaloby k soudu na zrušení rozhodčího nálezu, kdy opět jako důvod uvedete, že polovina dluhu již byla uhrazena a přiložíte o tom důkaz. Bohužel se nemohu k Vašemu dotazu více vyjádřit. Doporučuji Vám však kontaktovat advokáta za účelem porady ve Vaší záležitosti, kdy na základě osobního pohovoru a zhlédnutí všech potřebných listin Vám bude schopen poradit vhodný postup.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čeká nás soud. 2010 vznikla ústní smlouva o půjčce a později se udělala smlouva písemná, ale již s datem 2013 a na částku, která byla k tomuto datu ještě dlužná (původní částka minus splátky uhrazené od roku 2010 do uzavření písemné smouvy). Je smlouva platná? Dlužník se k žalobě vyjádřil - uznal, že peníze dluží a chce je nadále splácet, ale taky prozradil, že dluh splácí od roku 2010 - čili před uzavřením smlouvy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z důvodu napadení a okradení cestou z práce po noční službě jsem skončila na měsíc v nemocnici. Bohužel jsem nezaplatila splátku a od zápůjčitele (zastupujícího právníka), přišel dopis na zesplatnění celé částky + 0,25% denně z celkové dlužné částky od začátku zesplatnění, přitom ve smlouvě mám psaný úrok 0,2 %. Na zaplacení byla lhůta týden. Půjčku jsem získala díky společnosti Bankerat a. s. , která zprostředkuje možnost uzavírání půjček v rámci své podnikatelské činnosti.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, jestli je platný tento "dlužní úpis", který sepsala už v roce 2013, kdy spolu ještě bydleli, moje sestra se svým bývalým přítelem (otcem jejího dítěte). A pokud ano, jakým způsobem by to měla po něm vymáhat. Do dnes (13.04.2019) nesplatil bohužel ani korunu. Víme, že má neskutečné dluhy jak u banky, tak neoficielní. Bankám dluží něco přes 4mil. a víme, že nepracuje a tudíž nesplácí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám rozsudek, nabyl právní moci a protistrana poslala jednostraný návrh na vzájemný zápočet pohledávek dle § 1982 a následného zákona č. 89/2012
Mužu s ním nesouhlasit? Děkuji, Bořivoj

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně inkasní společnosti. Ozvala se nám na email inkasní společnost EOS s tím, že jim UPC postoupilo pohledávku mého otce. Jedná se o nedoplatek po ukončení smlouvy a navrácení zařízení. Smlouvu ukončili, protože se stěhovali ke mě do domu ze zdravotních důvodů. Vše jsme vrátili a mysleli si, že je vše ukončeno. Jenže UPC po nějaké době prý zasílalo upomínky na starou adresu (informace z callcentra přímo UPC kde jsem se již informoval) a poté postoupili pohledávku na cca 288 Kč právě firmě EOS.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1. února 2019 jsem půjčil jedné dívce-prostitutce 9 000 Kč ve formě „předplatného“ (jako 3 setkání po 3 000 Kč), splatnost byla dohodnuta „do měsíce“. Uskutečnilo se pouze jedno setkání, dotyčná mi dluží 6 000 Kč. Dohoda probíhala ústně, peníze jsme spolu jeli vybrat do banky. Dne 27. února mě dívka požádala zprávou na Facebooku (FB) o další peníze, aby mohla zaplatit leasing.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Nemůžeme se domoci toho, aby soused posunul plot, který zasahuje 4 m na náš pozemek. Nejdříve tvrdil, že mu to musíme dokázat. Manžel zaplatil geometra. Vše je i zaměřené /na naše náklady/, pod tíhou důkazů slíbil, že uděláme směnnou smlouvu za pozemek, který není oplocený. Čekáme téměř 2 roky (2017-2019), soused si dělá další podmínky, že nejdříve musíme sepsat sml. o věcném břemeni bezúplatnou, a to proto že si svévolně vybagroval vjezd na našem pozemku.