Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Výpočet referenční částky - když se osoba, která platí insolvenci nově stane OSVČ (do té doby zaměstnanec) a má příjmy cca 35.000 Kč měsíčně na fakturu, jak se vypočítává, kolik bude nově jeho referenční splátka? Je to tak, že od všech příjmů se odečtou výdaje, a z této částky zisku se odečte nezabavitelná částka (cca 13.000 tuším) a zbytek je ta splátka?

Tedy příklad: pokud mám 35.000 příjmy, 17.000 náklady, 13.000 je nezabavitelná částka a potom zbývá splátka na insolvenci 5.000? Předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Splátka v oddlužení se pro OSVČ určuje na jeden rok oddlužení dopředu. Dále se provede zúčtování uhrazených záloh oproti skutečným čistým příjmům podnikatele za předcházející rok. Zpravidla zálohová splátka činí jednu dvanáctinu ze skutečně dosaženého zisku dle daňového přiznání. Pokud ale zisk není znám, není dostatečný podkladem jsou očekávané budoucí měsíční příjmy podnikatele vyplývajících z reálně dosažených příjmů. Od těchto příjmů jsou odečteny reálně vynaložené náklady na podnikání. Výsledkem je čistý příjem podnikatele, z něhož se určí zálohová splátka. Zpravidla bývá ze strany ins. soudů přistupováno k přikazům z příjmu, který zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky a který se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách (zbytku čisté mzdy) a následné srážce k uspokojení pohledávek dvě třetiny. Procesní postup je dán rozhodnutím insolvenčního správce, na kterého se pro, byť pro informační výpočet referenční částky, neváhejte obrátit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.