Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měl jsem dluhy (byl jsem odsouzen znovu zaplatil částku, kterou jsem již zaplatil) a 1998 jsem spoluvlastnil z jedné poloviny 4 nemovitosti. Jednu nemovitost jsem prodal jedné paní. Další dvě nemovitosti jsem darem převedl na syna a jednu nemovitost jsem nechal na sebe. 2005 tehdejší věřitel vyhrál spor o relativní neúčinnosti darovacích smluv a jedné kupní smlouvy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K věcně a místně příslušnému soudu jsem podala návrh na rozvod manželství. Nyní jsme obdrželi předvolání. Manžel v době stání má objednanou rekreaci na 10 dnů se svými dětmi z prvního manželství. Když napíše omluvu a dá třeba ověřit podpis, mohu předložit při soudním stání? Máme přinést opět Smlouvu o vypořádání s ověřenými podpisy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V únoru 2014 podepsána úvěrová smlouva, zaplacena jen část, zbytek cca 18.000 Kč zesplatněn. 03/2016 pod psychickým nátlakem podepsána dohoda o uznání dluhu ve výši 118.000 Kč. Dále předáno firmě Rukotimo s. r. o. , ta předala rozhodci, který rozhodl o navýšení duhu o 0,5% denně a 8,5% ročně z částky 118.000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz stran vyjasnění situace při splácení dluhu vedlejší žadatelkou „Matka“ Úvěru „Express“. Nástin situace : Půjčka u Ge Moneta. Hlavní žadatelka (dcera vedlejší žadatelky) a vedlejší žadatelka (matka). Výše úvěru 305.000 Kč tuším na 96 splátek. Následně hlavní žadatelka (dcera) – insolvence - oddlužení – splátkový kalendář.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám dotaz ohledně splácení koupě domu. Komu se splátky (dokud nebude splacena celá částka daná ve smlouvě) dávají, v případě, že ten komu se splácí zemře dříve, než se mu stačí splatit celá částka? Přechází splácení ze zákona na další členy rodiny (jde o vdovu)? Děkuji, Lenka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje dcera po mém otci (jejím dědovi), byla závětí určená jako jediný dědic. Což je jeden jeho důchod a pohledávka na 158.000 Kč. Sice již byl vynesen trest a určeno, že viník dluží mému otci 158.000 Kč, ale ten se odvolal. Navíc tuto částku je pak je potřeba vymoci v soudním sporu. Takže první otázka zní jaká je hodnota pohledávky, kolik jde do dědictví?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

4.5.2007 a 21.7.2008 si můj otec od nás půjčil peníze na elektrické topení. O těchto půjčkách je zápis, který je podepsán otcem, maminkou a dvěma sestrami. S tím, že pokud to nebude možné, peníze obdržím v rámci dědictví. Od června 2016 je otec v domově s pečovatelskou péči, po celou dobu jsme platili náklady na domek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel mi po 15 letech manželství oznámil, že mě již nemiluje. Máme spolu skoro tříletého syna, bydlíme v domě manželovy matky, vzali jsme si hypotéku na rekonstrukci domu (splátka cca 5.000 Kč/měs.), dále máme úvěr (splátka cca 11.000 Kč/měs.). Muž pracuje v Rakousku, já jsem ještě na rodičovské dovolené, tedy RD, nastupuji do práce v 01/2018.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Syn měl v roce 2014 problém v MHD, neměl platný jízdní doklad. Jelikož se to stalo omylem, tak hned jak měl volný čas, šel vše urovnat na Dopravní podnik. Tam se dozvěděl, že po několika dnech nemá podnik povinnost oslovit cestujícího bez platné jízdenky a vše předali nějaké soukromé firmě.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Nájemnice nám dluží 44.500 Kč za nájem a služby a 18.000 Kč za poškozený byt. Původní dluh byl větší, ale byli jsme vstřícní a věci, které po ní v bytě zbyli a nebyla schopná si je vystěhovat, jsme prodali a tím pádem se dluh snížil o 11.000 Kč. Dlužnice v bytě již nebydlí, ale myslí si, že je vše zaplacené a nic nám nedluží.