Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S manželkou pronajímáme byt v rodinném domě. S nájemcem jsem měl opakovaně problémy. 2017 platil nájem opakovaně pozdě a většinou až po urgencích, nezaplatil nedoplatek za 2017 za vodné a stočné a tento rok dlužil navíc 2 nájmy. Podal výpověď, běží mu výpovědní lhůta, nicméně s bytu se už odstěhoval.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

S bývalým přítelem jsem si vzala hypotéční úvěr, jsem spolužadatel, takže solidární dlužník. Koupili jsme pozemek, který byl psán jen na mé jméno, pozemek jsme po té prodali a částku si rozdělili 50 : 50 k tomu nemám žádný doklad. Hypotéka byla zajištěna zástavním právem na jinou nemovitost (můj byt v osobním vlastnictví).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

7.5.2018 jsem obdržela dopis s Rozhodčím nálezem. Rozhodčí řízení dle textu mělo být zahájeno 17.2.2017, rozhodce 2.3.2017 funkci přijal. Týká se neuhrazení půjčky ze 15.12.2014. V současnosti řeším svou finanční tíseň, ale měla jsem za to, že rozhodčí řízení již nejsou zákonné.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2005 jsem získal obecní byt po dlužníkovi. Byt byl vybydlený a ve špatném stavu. Neměl jsem kde být a musel jsem se rychle přestěhovat a tedy byt rekonstruovat. Měl jsem pouze peníze ze stavebka, nebylo to dost. Otec mi nabídl zafinancování rekonstrukce, podepsal jsem mu pak na jeho požadavek až v průběhu prací dohodu, že se jedná o pohledávku splatnou do 1 roka od výzvy a pouze v případě, že byt budu opouštět.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě, že věřitel prodá směnku vystavenou dlužníkem, musí nový majitel směnky - kupec postupitel, dodržet původní termín splatnosti napsaný na směnce nebo může požadovat její splacení od dlužníka kdykoliv před lhůtou uvedenou na směnce? Děkuji, Bartoloměj

1 1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Občan, dlužník uzavřel s věřitelem (občan) dohodu o uznání dluhu a splátkový kalendář. Součástí dohody je i možnost uplatnit ztrátu možnosti splátek a bianko směnka. Protože dlužník má zároveň hypotéku u banky se zástavou na nemovitosti, nechce občan věřitel využít možnosti dle bodu jedna, protože za současného stavu splátek dlužníka bance, by takto vyvolaná exekuce ze strany věřitele znamenala přednostní uspokojení banky dražbou a na pohledávku občana by zbylo minimum.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V červnu 2017 jsme zapůjčili švagrovi větší částku peněz na dokončení rodinného domu. Peníze jsme zapůjčili bezúročně s tím, že jakmile se přestěhují do domu, prodají svůj byt a peníze nám vrátí. Na tom jsme se dohodli pouze ústně. Jenže se dostali do finančních problémů a aby si odlehčili od splácení hypotéky, tak se rozhodli nedokončený dům pronajmout s tím, že noví majitelé si jej sami dokončí a budou tam v podnájmu a později si možná dům i od švagra odkoupí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dopravce má u nás fakturu, splatná ke dni 28.12.2017 na částku 8.712 Kč, bohužel jsme ji v systému přehlédli. Obdrželi jsme rovnou platební rozkaz, ve kterém uvádí advokát, že nám byla zaslána dne 15.3.2017 předžalobní výzva, bohužel pošta nám nedodala, i když chodím skoro denně - menší pobočka.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2004, jsem si vzal od firmy půjčku 25.000 Kč, díky jiným dluhům a předlužení jsem nesplácel a poté zapomněl, dnes (10.07.2018) jsem již bez těchto problémů a nevím jestli již není tahle záležitost promlčena, nebo jak dál postupovat. Poslední kontakt s věřitelem si nejsem jistý kdy byl a zda jsem nepodepsal v této době, dohodu o uznání dluhu, ale poslední kontakt určitě nebyl po roce 2008.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi doručen doplatek na telekomunikační služby a i když se to zdá zvláštní, vypisoval jsem platební příkaz bez brýlí a místo 5 340 Kč, jsem odeslal 3 340 Kč. Po nějaké době mi byl doručen digitální platební rozkaz od okresního soudu, na částku 5 340 Kč + 1 640 Kč výlohy soudu, atd. Zřejmě mou platbu nespárovali (neuvedený variabilní symbol? + nekompletní částka) a tak požadují celou částku.