Počet stránek ve webu: 43.086

podstatné porušení smlouvy