Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V rámci rozvodu manželství úpravy péče jsem si "užil" své se soudy i policií. (tento stát prostě děti nechce, nechce a prostě nechce). V současnosti mám dceru v péči a matka má stanoven "styk", který nevyužívá (třeba i 10 měsíců v kuse). Matka dala již dva návrhy na snížení výživného na 300 Kč a to předběžným opatřením.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych získat trestní rozsudek soudu s tím, že znám pouze jména-příjmení odsouzených, rok rozhodnutí a konkrétní soud (krajský v Ústí n. L.), který rozsudek vydal. Obávám se, že kdybych podal žádost o poskytnutí informace podle "106", tak by mě asi soud na základě mých omezených informací nevyhověl. Tak bych se chtěl zeptat, jestli neznáte nějaký postup, jak se k rozsudku dostat?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podal jsem k soudu elektronický platební rozkaz, který byl rozhodnut v můj prospěch. Nepodařilo se ale doručit rozhodnutí žalovanému a tak byl rozsudek následně zrušen. Z případu se stalo klasické soudní řízení a byl jsem vyzván k doplnění svého tvrzení. Bohužel jsme plně nepochopil co se ode mně žádá a tak jsem zaslal opět přílohy, v kterých byla celá komunikace s klientem, na základě které soud poprvé rozhodl v můj prospěch.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vydědění: v prosinci 2017 zemřela babička, měla 4 děti, všechny zemřely dřív než ona. V roce 2005 sepsala závěť a listinu vydědění, ve které vydědila syna a jeho děti pro nezájem. V té době byl ale její syn už 9 let mrtvý. Nechtěla, aby dědili vnuci z této větve. Od roku 2000 se o ni přestali zajímat, tudíž o ni 17 let neprojevili žádný zájem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před podáním žaloby o výživné na nerozvedenou manželku, neposlal můj právní zástupce předžalobní výzvu k plnění. Okresní soud rozsudkem přiznal nárok na náhradu soudních nákladů v plné výši. Krajský soud nárok na výživné potvrdil, avšak zamítl nárok na náhradu nákladů z důvodu neprokázání zaslání předžalobní výzvy k plnění. Ústní výzva byla protistranou popřena. Tím mně vznikla škoda ne malých rozměrů. Jsem oprávněna požadovat náhradu škody po svém právním zástupci, který prokazatelně tuto škodu způsobil?
Děkuji, Uršula

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podnikatel OSVČ 20 let neodváděl povinné odvody OSSZ ani nepodával přehledy. Zajímalo by mne jaké jsou sankce a možnosti v případě, že by toto chtěl zpětně podat a doplatit. Mám namysli možnost splátkového kalendáře, penále, popřípadě jeho prominutí. Jak je to s dobou promlčení 10ti let, od kdy se počítá. Ještě doplňuji, že 7 let do roku 1997 toto odváděl a má 12 let do důchodu. Z čeho se pak vypočítává důchod, kdyby nastala ta možnost promlčení. Děkuji, Valérie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12/82018 jsem s advokátem uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb. Jednalo se o spor ohledně společného vlastnictví pozemku. Zaplatila jsem zálohu 10.000 Kč. Rozmyslela jsem si to a jeho služeb nadále nechci využívat. Byla jsem se již poradit v občanské právní poradně, jak sepsat odstoupení od smlouvy o poskytování advokátních služeb. Poradili, jak by taková dohoda měla vypadat a bylo mi řečeno, že mám na to právo i bez udání důvodu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dotaz se týká exekvaturu. Momentálně se snažím soudní cestou získat povolení se přestěhovat se svými dětmi z Velké Británie zpět do ČR. Soud mi doporučil před plánovaným brexitem získat informace o exekvaturu, který prý bude potřeba v případě, že mi v procesu soud vyhoví a Británie odejde z EU planovaného 29. března. Jakým způsobem se tento proces zajišťuje? Chápu dobře, že jde o registrační proces? A v jakém časovém ramci a kde je možnost ho zajistit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2015 jsem měl pár měsíců u T-mobile telefonní číslo, které jsem zrušil. Bohužel jsem zapomněl za něj uhradit. Měl jsem za to, že platba probíhala současně s mým druhým telefonním číslem u T-mobile, které tam mám někdy od 2013 doposud. Moje chyba. Teď mně došel dopis od Českého telekomunikačního úřadu, že mám uhradit dlužnou částku + úroky, tj. nějakých 1000 Kč celkem, to beru.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím jaká je lhůta pro podaní žádosti pro obnovu řízení? Krajský soud v odvolacím řízení potvrdil rozsudek soudu 1. stupně. Po vydání rozhodnutí krajského soudu, který je pravomocný, byly však získány nové důkazy, které prokazují, že žalovaná strana u soudu 1. stupně vypovídala nepravdivě a dokládala upravené nebo fiktivní dokumenty a v důsledku toho soud 1. st. rozhodl ve prospěch žalované strany. Děkuji, Petr