Počet stránek ve webu: 39.819

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaký význam měl zápis vlastnictví pozemku v soukromém vlastnictví v evidenci nemovitostí (geodezie) v letech 1957 – 1992? I když zápis v geodezii nepředstavoval takovou ochranu vlastnictví jako nyní v katastru, jednalo se o závaznou evidenci nemovitostí. Pokud by měl někdo dokazovat existenci dobré víry měl by zřejmě i v tehdejší době dodržet nasledující: "Dobrá víra držitele je dána v případě, kdy je tento držitel s ohledem na všechny relevantní skutečnosti přesvědčen o tom, že právo, které vykonává (zde vlastnické právo), mu skutečně náleží. “

4.5 1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)

Jsem v situaci kdy mi nezbývá jiná možnost než se obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Je někdo na koho se přímo obrátit? Resp. kdo může sepsat žalobu k tomuto soudu? Celý spis mám k dispozici. Děkuji, Radovan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

10/2018 jsem na otce syna podala žalobu na úhradu výživného neprovdané matky (syn * 2016). Zatím proběhl pouze soudní rok, jinak je řízení na 3 měsíce přerušeno. Mohu žalobu doplnit? V původní žalobě jsem neuvedla přesnou výši vyzivneho. Poté co znám výši příjmu expartnera bych chtěla doplnit žalobu o konkrétní částku. Pokud to lze, jako formou? Mohu ještě do spisu doplnit informace o mém příjmu před mateřskou? A požádat soud o vyžádání potvrzení o příjmech expartnera? Děkuji, Milena

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V rámci rozvodu manželství úpravy péče jsem si "užil" své se soudy i policií. (tento stát prostě děti nechce, nechce a prostě nechce). V současnosti mám dceru v péči a matka má stanoven "styk", který nevyužívá (třeba i 10 měsíců v kuse). Matka dala již dva návrhy na snížení výživného na 300 Kč a to předběžným opatřením.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřeboval bych získat trestní rozsudek soudu s tím, že znám pouze jména-příjmení odsouzených, rok rozhodnutí a konkrétní soud (krajský v Ústí n. L.), který rozsudek vydal. Obávám se, že kdybych podal žádost o poskytnutí informace podle "106", tak by mě asi soud na základě mých omezených informací nevyhověl. Tak bych se chtěl zeptat, jestli neznáte nějaký postup, jak se k rozsudku dostat?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podal jsem k soudu elektronický platební rozkaz, který byl rozhodnut v můj prospěch. Nepodařilo se ale doručit rozhodnutí žalovanému a tak byl rozsudek následně zrušen. Z případu se stalo klasické soudní řízení a byl jsem vyzván k doplnění svého tvrzení. Bohužel jsme plně nepochopil co se ode mně žádá a tak jsem zaslal opět přílohy, v kterých byla celá komunikace s klientem, na základě které soud poprvé rozhodl v můj prospěch.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vydědění: v prosinci 2017 zemřela babička, měla 4 děti, všechny zemřely dřív než ona. V roce 2005 sepsala závěť a listinu vydědění, ve které vydědila syna a jeho děti pro nezájem. V té době byl ale její syn už 9 let mrtvý. Nechtěla, aby dědili vnuci z této větve. Od roku 2000 se o ni přestali zajímat, tudíž o ni 17 let neprojevili žádný zájem.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Před podáním žaloby o výživné na nerozvedenou manželku, neposlal můj právní zástupce předžalobní výzvu k plnění. Okresní soud rozsudkem přiznal nárok na náhradu soudních nákladů v plné výši. Krajský soud nárok na výživné potvrdil, avšak zamítl nárok na náhradu nákladů z důvodu neprokázání zaslání předžalobní výzvy k plnění. Ústní výzva byla protistranou popřena. Tím mně vznikla škoda ne malých rozměrů. Jsem oprávněna požadovat náhradu škody po svém právním zástupci, který prokazatelně tuto škodu způsobil?
Děkuji, Uršula

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Podnikatel OSVČ 20 let neodváděl povinné odvody OSSZ ani nepodával přehledy. Zajímalo by mne jaké jsou sankce a možnosti v případě, že by toto chtěl zpětně podat a doplatit. Mám namysli možnost splátkového kalendáře, penále, popřípadě jeho prominutí. Jak je to s dobou promlčení 10ti let, od kdy se počítá. Ještě doplňuji, že 7 let do roku 1997 toto odváděl a má 12 let do důchodu. Z čeho se pak vypočítává důchod, kdyby nastala ta možnost promlčení. Děkuji, Valérie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

12/82018 jsem s advokátem uzavřela smlouvu o poskytování právních služeb. Jednalo se o spor ohledně společného vlastnictví pozemku. Zaplatila jsem zálohu 10.000 Kč. Rozmyslela jsem si to a jeho služeb nadále nechci využívat. Byla jsem se již poradit v občanské právní poradně, jak sepsat odstoupení od smlouvy o poskytování advokátních služeb. Poradili, jak by taková dohoda měla vypadat a bylo mi řečeno, že mám na to právo i bez udání důvodu.