Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Touto cestou bych rád oslovil Vaši organizaci s žádostí (prosbou) o vyjádření se k chování advokátky protistrany. Jsem poškozeným (účastníkem) přestupkového řízení proti osobě, která dle mého názoru do mé osoby úmyslně najela automobilem a způsobila mi tak úraz. V této souvislosti jsem byl předvolán k výslechu, a jelikož mám k dispozici videozáznam celé věci, nepovažoval jsem za nutné přítomnost právního zástupce.

Při výslechu jsem prezentoval originál video natočené na mobilní telefon jako důkaz v můj prospěch. Advokátka protistrany mi však telefon vytrhla z ruky a i přes můj odpor přístrojem manipulovala a vstupovala do telefonu. Až poté co telefon prohledala a za opakovaných výzev mě i úřednice vedoucí jednání tato přístroj s despektem upustila na stůl.   Musím konstatovat, že toto jednání a vůbec celková agrese chování advokátky ve mě vyvolala pocit ztráty osobních svobod a jakési šikany vůči mé osobě, která mě silně vyvedla z míry a otřásla mnou. Nyní má tato stejná osoba vyslýchat v pozici svědka moji přítelkyni, která je po porodu a velmi těžce nese stres. Úřednice, která dle mého názoru nezvládla již tento první výslech mi telefonicky potvrdila, že přítomnost našeho advokáta eventuálně korigujícího chování protistrany není u výslechu svědka možná. Má otázka tedy zní, jaký zvolit postup při stížnosti na chování advokátky které je dle mého názoru v právním státě nepřípustné. Dále pak kde stížnost eventuálně podat. Ani protřelý právník mi nedokázal na moji otázku fundovaně odpovědět. Věřím, že váha vyjádření Vaší organizace bude bernou mincí dalších kroků. Děkuji za odpověď. Čeněk.

 

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz je poměrně jednoduchá: Máte-li v úmyslu stěžovat si na nevhodné chování advokátky, a to při výkonu advokacie, je nutné se obrátit na příslušnou stavovskou organizaci, kterou je v tomto případě Česká advokátní komora:
https://www.cak.cz/
Vámi popisovaným jednáním se mohla dotyčná advokátka skutečně dopustit disciplinárního prohřešku, který může být Českou advokátní komorou potrestán. Více informací k této problematice, včetně stručného návodu, jak stížnost na advokátku podat, naleznete zde:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=39

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.