Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Potřebovala bych správnou formulaci (ev. vzor) pro sepsání předsoudní výzvy ve věci duplicitního (podvojného) zápisu. Byt byl zakoupen v dobré víře od stavitele v roce 2004 (postaven 2004) v bytovém domě na uvedené adrese. Po provedení digitalizace nám katastrální úřad oznámil (sam. odd. oprav a chyb), že řešení není na katastru, nýbrž na majitelích bytového domu, kteří zde bydli. Pozemek pod domem vlastní ještě jistá paní, která není schopna již druhým rokem věc řešit, přistupuje liknavě k věci a odvolala původního právníka.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Protože neexistuje důvod pro možnou výpověď (plním si své povinnosti, vlastník nepotřebuje byt pro sebe a své blízké, …) přišel pronajímatel s nápadem, že zpochybní samotnou nájemní smlouvu. Ta byla uzavřena před 10 lety a je možné, že některé náležitosti postrádá. Co by následovalo, kdyby se mu zpochybnění povedlo? Mám nějakou možnost se bránit? Děkuji. Yvona

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dne 31.7. 2011 podepsala má dlužnice uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Dluh vznikl v souvislosti s užíváním našeho bytu. Spolupodepsal ho jako ručitel také její přítel. Mělo se jednat o pět měsíčních splátek, tedy poslední 1.1.2011. Nikdy nezaplatili ani korunu. Jen jednou jsem na své opakované upomínky (e-mailem) dostal odpověď, že už brzo bude mít peníze a zaplatí najednou větší část dluhu. Mám jejich rodná čísla, ale neznám jejich současnou adresu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem členem sdružení vlastníků z titulu vlastnictví garáže. 26.9.2010 nám předsednictvo sdělilo na mimořádné schůzi, že všem deseti vlastníkům garáží odpojí k 1.11.2010 elektrický proud. Snažili jsme se situaci řešit zvýšením paušálního poplatku za provozní náklady. Toto bylo striktně odmítnuto. Dohodli jsme se na provedení nové elektroinstalace v garážích s podružnými elektroměry a jističi. Projektantovi elektroinstalace předseda sdružení odmítl vydat dokumentaci s tím, že bude zachovaná stávající elektoinstalace s následným namontováním podružných elektroměrů. Což žádná firma bez revizní zprávy neudělá. Je patrné, že několik lidí ovládnuvší předsednictvo nemá zájem se racionálně domluvit. Nutno podotknout, že součástí smlouvy o převodu do vlastnictví jednotky - garáže je zdůrazněno, že součástí garáže je elektroinstalace. Předsednictvo argumentuje absencí termínu elektrická energie. Pět vlastníků bydlí v domě a zbytek mimo. Všichni jsme členy sdružení vlastníků v domě kde jsou fyzicky garáže. Nevím si rady jak se dohodnout a soudní spor je snad nejzašším řešením. Děkuji za případnou radu. S pozdravem Jan

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít pracovní smlouva, aby byla platná. Jednotlivé položky jsou v textu upřesněny a vysvětleny.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem menšinový spoluvlastník bytového domu. Většinový spoluvlastník, který vedl veškerou agendu týkající se domu zemřel, a jeho dědičky chtějí, abych to dělal nyní já. Jak se postupuje? Co je třeba, aby to organizace akceptovaly? Děkuji, Karel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Obracím se na Vás s následujícím dotazem. K 5. 2. 11 odcházím na mateřskou dovolenou, nicméně pro svého stávajícího zaměstnavatele budu pracovat i nadále z domova – a to během mateřské i rodičovské dovolené. To myslím není problém, už jsem našla na různých poradenských serverech, že je to legální.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka uvádí,co musí být uvedeno v pracovním posudku podle zákoníku práce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pracouji v organizaci, kde poskytujeme sociální služby. Mimo jiné i pečovatelskou službu, kde s klienty uzavíráme smlovu o poskytování pečovatelské služby, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pečovatelská služba zahrnuje různé výkony, dané ze zákona a zároveň tzv. fakultativní činnosti (nadstandardní služby), kam bychom rádi zařadili i půjčování kompenzačních pomůcek. V této službě jsme doposud s klienty uzavírali běžnou smlouvu o nájmu věci movité, dle Občanského zákoníku. Nyní, když bychom půjčovaní pomůcek chtěli zahrnout do fakultativních činností, potřebujeme tyto dvě smlouvy nějak sloučit. Je to vůbec možné? Můžeme uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, kde by předmětem smlouvy byl nájem věci movité a tím pádem by náležitosti smlouvy zůstali stejné jako ve smlouvě o nájmu? A jak by potom byly označeny strany? Šlo by použít poskytovatel a nájemce? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď, Hanka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Protože neexistuje důvod pro možnou výpověď (plním si své povinnosti, vlastník nepotřebuje byt pro sebe a své blízké, …) přišel pronajímatel s nápadem, že zpochybní samotnou nájemní smlouvu. Ta byla uzavřena před 10 lety a je možné, že některé náležitosti postrádá. Co by následovalo, kdyby se mu zpochybnění povedlo? Mám nějakou možnost se bránit? Děkuji. Yvona