Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít pracovní smlouva, aby byla platná. Jednotlivé položky jsou v textu upřesněny a vysvětleny.

Náležitosti pracovní smlouvy

  • místo výkonu práce;
  • druh práce; a
  • den nástupu do zaměstnání.

 

1. Místo výkonu práce

Místo výkonu práce prostorově vymezuje závazek zaměstnance konat práci, a proto by mělo být v pracovní smlouvě specifikováno určitě. Zákoník práce stanoví, že by místo výkonu práce mělo být stanoveno názvem obce a příslušného pracoviště (např. továrny, obchodu apod.) zaměstnavatele.

Případná jakákoli změna místa výkonu práce zaměstnance může být uskutečněna pouze s jeho souhlasem. Na druhou stranu je možné, aby v pracovní smlouvě bylo ujednáno místo výkonu práce alternativním způsobem.2. Druh práce

Druh práce je obsahovou náležitostí pracovní smlouvy, která musí být stanovena dosti obezřetně, protože zakládá povinnost zaměstnance konat práci sjednaného druhu a zároveň povinnost zaměstnavatele mu práci tohoto druhu přidělovat. Zaměstnavatel tedy nemůže, vyjma specifických případů (např. dočasná neschopnost výkonu práce, po dobu odvrácení živelní katastrofy, po dobu výpovědní lhůty aj.), přidělit zaměstnanci bez jeho souhlasu práci jiného druhu. Na druhou stranu zaměstnanec má právo požadovat převedení na jiný druh práce, není-li schopen na základě lékařské zprávy vykonávat sjednaný druh práce např. z důvodu těhotenství, na základě soudního rozhodnutí aj. V těchto případech je zaměstnavatel povinen nalézt pro zaměstnance jinou pro něj vhodnou práci. Není-li to možné, zakládá to důvod pro okamžité ukončení pracovního poměru.

V zásadě je možné stanovit v pracovní smlouvě druh výkonu práce alternativně nebo odkazem na několik typů činnosti v rámci specifikace druhu vykonávané práce. Tímto získá zaměstnavatel větší dispozici s druhy práce vykonávané zaměstnancem.3. Den nástupu do práce


Ustanovení o dni sjednaném jako den nástupu do zaměstnání není pouze nezbytnou náležitostí pracovní smlouvy, ale má především význam pro samotný vznik pracovního poměru. Pracovní poměr totiž vzniká dnem, který byl v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce, nikoli dnem skutečného nástupu do zaměstnání.

V případě, že zaměstnanec nenastoupí v den sjednaný jako den nástupu do zaměstnání do práce a neuvědomil zaměstnavatele o tom, že mu v nástupu do práce brání překážka v práci, má zaměstnavatel právo okamžitě odstoupit od pracovní smlouvy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.