Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem členem sdružení vlastníků z titulu vlastnictví garáže. 26.9.2010 nám předsednictvo sdělilo na mimořádné schůzi, že všem deseti vlastníkům garáží odpojí k 1.11.2010 elektrický proud. Snažili jsme se situaci řešit zvýšením paušálního poplatku za provozní náklady. Toto bylo striktně odmítnuto. Dohodli jsme se na provedení nové elektroinstalace v garážích s podružnými elektroměry a jističi. Projektantovi elektroinstalace předseda sdružení odmítl vydat dokumentaci s tím, že bude zachovaná stávající elektoinstalace s následným namontováním podružných elektroměrů. Což žádná firma bez revizní zprávy neudělá. Je patrné, že několik lidí ovládnuvší předsednictvo nemá zájem se racionálně domluvit. Nutno podotknout, že součástí smlouvy o převodu do vlastnictví jednotky - garáže je zdůrazněno, že součástí garáže je elektroinstalace. Předsednictvo argumentuje absencí termínu elektrická energie. Pět vlastníků bydlí v domě a zbytek mimo. Všichni jsme členy sdružení vlastníků v domě kde jsou fyzicky garáže. Nevím si rady jak se dohodnout a soudní spor je snad nejzašším řešením. Děkuji za případnou radu. S pozdravem Jan


ODPOVĚĎ:
Vydání dokumentace je povinností vedení společenství vlastníků, neboť jste vlastníkem zmíněné garáže. Z Vašeho příspěvku je však zřejmé, že pokus o dohodu bude asi marný. Doporučuji však zaslat předžalobní výzvu. Jedná se o zaslání žaloby konkrétní osobě s tím, že v takovém to znění bude podána žaloba. Součástí takovéto výzvy je i žádost o smírné řešení sporu, které zpravidla danou osobu přesvědčí, aby věc řešila. Řešením Vaší situace je také vyměnit předsednictvo, a to postupem, jaký stanoví vaše stanovy. To by vyřešilo Vaše problémy, a umožnilo vyměnit elektroinstalaci dle vašich představ. Žádné předsednictvo není neodvolatelné.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.