Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Kamarádovi jsem 3 roky zpět půjčil poměrně velkou částku, s vrácením dohodnutým jen ústně. V té době měl exekuci na účtu, takže jsem částku zaslal ze svého účtu na účet jeho přítelkyně. Mimo to si tímto způsobem půjčil, tehdy s mým ústním souhlasem (stejně jako v prvním případě beze svědků) další peníze z účtu mé firmy (ke kterému měl přístup přes autorizační kalkulačku zřízenou na mě, a ke kterému také využíval kartu, vedenou též na mě, pro výběry z bankomatu). Sice jsme v situaci kdy komunikujeme, avšak stylem "teď nemám", a ani jakákoli rozumná dohoda o splátkách není průchozí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mohu požádat soud o vydání platebniho rozkazu bez pravního zástupce? Pokud ano tak jakým způsobem? Děkuji, Michal

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem menšinový spoluvlastník bytového domu. Většinový spoluvlastník, který vedl veškerou agendu týkající se domu zemřel, a jeho dědičky chtějí, abych to dělal nyní já. Jak se postupuje? Co je třeba, aby to organizace akceptovaly? Děkuji, Karel

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pracouji v organizaci, kde poskytujeme sociální služby. Mimo jiné i pečovatelskou službu, kde s klienty uzavíráme smlovu o poskytování pečovatelské služby, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pečovatelská služba zahrnuje různé výkony, dané ze zákona a zároveň tzv. fakultativní činnosti (nadstandardní služby), kam bychom rádi zařadili i půjčování kompenzačních pomůcek. V této službě jsme doposud s klienty uzavírali běžnou smlouvu o nájmu věci movité, dle Občanského zákoníku. Nyní, když bychom půjčovaní pomůcek chtěli zahrnout do fakultativních činností, potřebujeme tyto dvě smlouvy nějak sloučit. Je to vůbec možné? Můžeme uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, kde by předmětem smlouvy byl nájem věci movité a tím pádem by náležitosti smlouvy zůstali stejné jako ve smlouvě o nájmu? A jak by potom byly označeny strany? Šlo by použít poskytovatel a nájemce? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď, Hanka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem v plném invalidním důchodu PID. 16.4.2012 mi byl změněn stupeň invalidity ze třetího na druhý stupeň. 1.2.2013 jsem obdržela rozhodnutí ČSSZ o tomto kroku společně s výší nově pobíraného důchodu. Lze do 28.2. podat námitku, která ovšem nemá odkladný účinek. Prosím tedy o informaci co vlastně onou námitkou vyřeším?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
ohu požádat soud o vydání platebniho rozkazu bez pravního zástupce? Pokud ano tak jakým způsobem? Děkuji, Michal

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chci požádat o snížení výživného z důvodu ztráty zaměstnání. Už tento měsíc nemohu zaplatit výši uvedenou soudem, tak posílám míň. Jak dlouho může trvat vyřízení mé žádosti, abych se nedostal na seznam exekutorů. Kam mám žádost  poslat a co všechno musí obsahovat. Existuje na to formulář? Děkuji, Norbert

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pracouji v organizaci, kde poskytujeme sociální služby. Mimo jiné i pečovatelskou službu, kde s klienty uzavíráme smlovu o poskytování pečovatelské služby, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pečovatelská služba zahrnuje různé výkony, dané ze zákona a zároveň tzv. fakultativní činnosti (nadstandardní služby), kam bychom rádi zařadili i půjčování kompenzačních pomůcek. V této službě jsme doposud s klienty uzavírali běžnou smlouvu o nájmu věci movité, dle Občanského zákoníku. Nyní, když bychom půjčovaní pomůcek chtěli zahrnout do fakultativních činností, potřebujeme tyto dvě smlouvy nějak sloučit. Je to vůbec možné? Můžeme uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, kde by předmětem smlouvy byl nájem věci movité a tím pádem by náležitosti smlouvy zůstali stejné jako ve smlouvě o nájmu? A jak by potom byly označeny strany? Šlo by použít poskytovatel a nájemce? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď, Hanka

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žaloba na vrácení neoprávněně vybraných bankovních poplatků je vlastně žalobou na vrácení bezdůvodného obohacení. Neboť vzorových žalob je na internetu možné nalézt desítky (přestože jejich kvalita značně kolísá), níže uvádíme náležitosti. 

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1979 jsem dostal od podniku družstevně stabilizační byt a v dekretu je napsaná také moje teď už bývalá manželka. V roce 1982 jsme se rozvedli a manželka si vše odstěhovala a v bytě nebydlí už 32 let. Majetkoprávní vyrovnání nemáme.