Počet stránek ve webu: 40.957

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dne 31.7. 2011 podepsala má dlužnice uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Dluh vznikl v souvislosti s užíváním našeho bytu. Spolupodepsal ho jako ručitel také její přítel. Mělo se jednat o pět měsíčních splátek, tedy poslední 1.1.2011. Nikdy nezaplatili ani korunu. Jen jednou jsem na své opakované upomínky (e-mailem) dostal odpověď, že už brzo bude mít peníze a zaplatí najednou větší část dluhu. Mám jejich rodná čísla, ale neznám jejich současnou adresu.

Dovolte dvě otázky:
Jaký je v takovém případě běžný úrok, který se připočítává k dluhu za nedodržení dojednaných termínů splátek?
Jak dál postupovat, kde začít? Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Výše úroků z prodlení u dluhu (úrokové sazby) odpovídá ročně výši repo sazby ČNB platné poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Tuto sazbu je možné použít po celou dobu prodlení, tedy až do konečného zaplacení dluhu. Ve Vašem případě jde o 7,75%.
V ideálním případě je vhodné se domluvit, neboť jakýkoli další postup vyžaduje zvýšené náklady. Pokud by dohoda nebyla možná, museli byste podat žalobu k soudu.

Soudní žaloba musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště, rodná čísla Vaše a dlužníka. Označení Vás jako žalobce, a dlužníka jako žalované. Poté uveďte, co žádáte – vrácení dlužné částky a důvod jeho vzniku. Tyto skutečnosti doplníte důkazem – uznáním dluhu.
Je dobré podrobně vypsat všechny Vaše upomínky, které nebyly akceptovány. Současně navrhněte, jak si představujete, aby soud rozhodl – tedy co žádáte. Je nutný datum a podpis. A také soudní poplatek – kolek, který zakoupíte na poště. Jeho výše se odvíjí od dlužné částky, a vypočítat ho můžete pomocí zákona o soudních poplatcích. 

Pokud bude mít Vaše žaloba k soudu jakékoliv vady, soud ho nezamítne, pouze Vám popíše, co chybí, a vy to budete muset doplnit. Vaše podání musíte dodat ve trojím vyhotovení. Jako adresu uveďte Vám známý poslední pobyt dlužníka.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.