Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (1 hlas)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít daňový doklad, aby byl platný. Závazné náležitosti daňového dokladu vymezuje § 12 zákona o dani z přidané hodnoty.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Stránka informuje jaké náležitosti musí obsahovat odpor proti příkazu v přestupkovém řízení a dále zda existuje pro podání odporu nějaký formulář.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Předmanželská smlouva (neboli notářský zápis) musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat tyto údaje:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít zjednodušený daňový doklad, aby byl platný. Závazné náležitosti vymezuje § 12 zákona o dani z přidané hodnoty.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Požádal jsem obecní úřad o pokácení dvou stromů na chatě. Rostou těsně vedle hranice našeho pozemku na obecním pozemku. Jedná se o pozemek mezi chatami což má sloužit podle stávající dokumentace jako parkoviště. Je tu však nebezpečí od uschlých a padajících větví.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel chce dát žalobu na neproplacenou fakturu za opravu střechy. Nemá sepsanou smlouvu o dílo, musí mít u soudu někoho, kdo mu dosvědčí, že tu práci opravdu provedl? A musí mít fakturu potvrzenou od příjemce faktury? Kdo hradí soudní poplatky. Děkuji předem za odpověď. Diana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Rád bych Vás požádal o radu při rušení věcného břemene chůze a jízdy. V roce 2008 jsem od mých rodičů dostal nemovitost, u které jsem z výpisu LV zjistil, že se k tomuto pozemku váže věcné břemeno chůze a jízdy přes dvůr a kůlnu pro sousedy. Vše bylo součástí darovací smlouvy a břemeno bylo převedeno s pozemkem na mě. Se sousedem jsem to probíral a dohodli jsme se, že toto břemeno zrušíme, protože již dlouhá léta mají svůj vjezd a toto břemeno v žádném případě nevyužívají a ani nebudou. Začal jsem nyní zjišťovat jak sepsat smlouvu o zániku věcného břemene se sousedem pro vklad do katastru. Ve všech vzorech co jsem našel je článek, odkazující na smlouvu o vzniku věcného břemene. Ale v mém případě nic podobného nemám, protože smlouvu jsem neuzavíral já ani soused, stalo se tak za bývalých vlastníků. Proto jsem zavítal na katastrální úřad, abych zjistil víc.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Manžel chce dát žalobu na neproplacenou fakturu za opravu střechy. Nemá sepsanou smlouvu o dílo, musí mít u soudu někoho, kdo mu dosvědčí, že tu práci opravdu provedl? A musí mít fakturu potvrzenou od příjemce faktury? Kdo hradí soudní poplatky. Děkuji předem za odpověď. Diana

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Obracím se na Vás s následujícím dotazem. K 5. 2. 11 odcházím na mateřskou dovolenou, nicméně pro svého stávajícího zaměstnavatele budu pracovat i nadále z domova – a to během mateřské i rodičovské dovolené. To myslím není problém, už jsem našla na různých poradenských serverech, že je to legální.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dobrý den, ráda bych uzavřela manželství se svým přítelem. Vlastním byt v osobním vlastnictví, já mám syna a můj přítel dvě dcery z předchozích manželství. Chtěla bych, aby nárok na dědictví bytu měl pouze můj syn. Pokud by se se mnou něco stalo, dědil by i můj budoucí manžel nebo jen syn? Můžete mi poradit, jak tuto situaci právně ošetřit? Hedvika