Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ve stránce jsou uvedeny náležitosti trestního oznámení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám dotaz ohledně půjčování peněz. Půjčuji občas příteli peníze ve smlouvě máme napsáno o jakou částku se jedná, dohodnutý úrok, datum vrácení, jako iniciály máme oba napsané trvalé bydliště a rodné číslo. Můj dotaz zní zda-li jsou tyto osobní údaje dostačující případně jestli by jste mi nemohli poslat nějaký dobrý vzor.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace o tom, co musí vždy cestovní smlouva obsahovat podle zákona, aby byla platná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka uvádí povinné náležitosti žaloby na vyklizení nemovitosti (bytu, domu, pozemku).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chci požádat o snížení výživného z důvodu ztráty zaměstnání. Už tento měsíc nemohu zaplatit výši uvedenou soudem, tak posílám míň. Jak dlouho může trvat vyřízení mé žádosti, abych se nedostal na seznam exekutorů. Kam mám žádost  poslat a co všechno musí obsahovat. Existuje na to formulář? Děkuji, Norbert

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Před několika lety zemřela má bývalá švagrová. Zůstaly po ní dvě nezletilé děti, které zdědily členská práva k družstevnímu bytu. Nyní jedno z dětí dosáhlo 18-ti let. Chtěli by byt prodat. Za jakých podmínek lze družstevní byt prodat? Musí být soudem stanoven vlastník? Jaký by byl postup? Druhé dítě - dědic bude zletilý až za několik let. Děkuji, Karla

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Předmanželská smlouva (neboli notářský zápis) musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění obsahovat tyto údaje:

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o tom co musí obsahovat, tedy jaké má náležitosti předmanželská smlouva, aby byla platná.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žaloba na vrácení neoprávněně vybraných bankovních poplatků je vlastně žalobou na vrácení bezdůvodného obohacení. Neboť vzorových žalob je na internetu možné nalézt desítky (přestože jejich kvalita značně kolísá), níže uvádíme náležitosti. 

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pracouji v organizaci, kde poskytujeme sociální služby. Mimo jiné i pečovatelskou službu, kde s klienty uzavíráme smlovu o poskytování pečovatelské služby, dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pečovatelská služba zahrnuje různé výkony, dané ze zákona a zároveň tzv. fakultativní činnosti (nadstandardní služby), kam bychom rádi zařadili i půjčování kompenzačních pomůcek. V této službě jsme doposud s klienty uzavírali běžnou smlouvu o nájmu věci movité, dle Občanského zákoníku. Nyní, když bychom půjčovaní pomůcek chtěli zahrnout do fakultativních činností, potřebujeme tyto dvě smlouvy nějak sloučit. Je to vůbec možné? Můžeme uzavřít smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby, kde by předmětem smlouvy byl nájem věci movité a tím pádem by náležitosti smlouvy zůstali stejné jako ve smlouvě o nájmu? A jak by potom byly označeny strany? Šlo by použít poskytovatel a nájemce? Moc děkuji za jakoukoliv odpověď, Hanka