Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Jsem 50% spoluvlastník nemovitosti - dům od rodičů, na kterém je věcné břemeno dožití rodičů. Otec již nežije, ale maminka žije v pečovatelském domě s zvýšeným dozorem z důvodu stařecké demence. (prozatím není zbavená svéprávnosti). Druhý spoluvlastník (sestra) nyní chce svůj podíl prodat.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Podepsala jsem dohodu o předání družstevního podílu a chci se zeptat, zda si z bytu mohu odvézt kuchyňskou linku, spotřebiče, dveře, koupelnovou skřínku a osvětlení s ohledem na slevu, kterou jsem budoucím nabyvatelům poskytla (i když není nikde konkrétně uvedeno, na co sleva byla poskytnuta, pouze mi makléřka volala a já ji pak v mailu odsouhlasila snížení ceny za byt a pak se podepsala smlouva) a dále z toho důvodu, že ve smlouvě není nikde zmíněno, co vše v bytě zůstane a já několikrát upozorňovala makléřku, že zařizovací předměty, spotřebiče a dovybavení bytu již nebylo financováno mnou, jelikož mi došly peníze.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Máme podepsanou Smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemku určeného k výstavbě rodinného domu. Prodávajícím je obec. V této smlouvě se uvádí: „Budoucí prodávající prodává budoucímu kupujícímu předmětný pozemek pouze za účelem výstavby rodinného domu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Prosím o radu ohledně nemovitosti – rodinného domu a odchylky od projektové dokumentace. 2021 lety jsme koupili novostavbu rodinného domu, ke které jsme obdrželi projektovou dokumentaci. Nyní chceme dům prodat a bohužel jsme přišli na to, že v projektové dokumentaci je jako izolace uveden polystyren 1600 mm, ale nyní úplnou náhodou jsme u hadice na vodu, kde je vidět skladba domu naměřili polystyren pouze 1250 mm.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Před časem jsem se dotazovala ohledně tepelného čerpadla, kdy po nás firma požadovala zaplatit za práci, přičemž díl, který byl vadný byl uznán jako reklamace. Bylo nám vaší poradnou odpovězeno, že za práci si firma účtovat peníze neměla, když byla uznána reklamace a současně máme také nárok na kompenzaci nákladů, které jsme zaplatili navíc v době topné sezóny, kdy jsme na náhradní díl čekali 2 měsíce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Bydlím v obecním bytě a dostali jsme vyúčtování za rok 2022. Společnost Techem nám vyúčtovala spotřebu tepla za zvýšenou cenu (která byla od října) celý rok 2022. Zejména hlavní topnou sezónu leden až květen 2022: což se nám zdá trochu nefér. Co můžeme prosím proti tomu podniknout? Děkuji Natálie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Můj dotaz se týká tepelného čerpadla, které vlastníme přes 5 let. V únoru 2023 nám přestalo fungovat a dle servisního technika se jednalo o vadný výparník. Tato závada byla zjištěna 21.2.2023, vadný díl technik okamžitě objednal s tím, že Viessmann tento díl pro vadnou výrobu výparníků u těchto typů čerpadel, které máme i my, uhradí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

V červnu 2021 jsme zakoupili od developerské firmy stavební pozemek. Během stavby a následně také při zaměření pro kolaudaci se ukázalo, že sousedé mají svůj plot posunutý na našem pozemku. Ten plot postavili pravděpodobně v roce 2011, ve spodní části pozemku jsou stále viděl pohrabové desky z původního plotu, který byl o kus vedle.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupila jsem byt v nedávno dostavěného novostavbě - zhruba 2 měsíce. Poté, co se přistěhovali sousedi nade mnou, jsme slyšely od nich všechny možné zvuky, jak se pohybují po bytě, něčím šoupou, ale hlavně také každodenní chrápání a značně hlasité bouchání. My, i sousedi, máme malé byty jen s jednou místností a nemohli jsme tudíž spát.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím Vás o radu, co je možné nárokovat při reklamaci, již položené podlahy. Reklamace nebyla vyřízena v termínu. Reklamaci jsem podal online na stránkách Siko koupelny 16.3.2023, kdy reklamaci jejich technik přijal 21.3.2023 a reklamaci potvrdil. Mám ale za to, že o reklamaci jsem je informoval již 16. a v té době již měli možnost se s tím seznámit, takže lhůta běží od dalšího dne následujícího.