Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

V červnu 2021 jsme zakoupili od developerské firmy stavební pozemek. Během stavby a následně také při zaměření pro kolaudaci se ukázalo, že sousedé mají svůj plot posunutý na našem pozemku. Ten plot postavili pravděpodobně v roce 2011, ve spodní části pozemku jsou stále viděl pohrabové desky z původního plotu, který byl o kus vedle.

Celkem jsme tedy přišli o 31 m2. Můžete prosím poradit jak postupovat?   Můžeme ještě pozemek reklamovat u prodávajícího?   Nebo už to máme řešit jen se sousedy? Není s nimi úplně lehká komunikace, původní majitel, který nám podepsal souhlas se stavbou, loni (2022) (2022) zemřel a nyní mají nemovitost napůl 2 příbuzní. Jak postupovat? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Lze Vám doporučit obrátit se v této věci jak na prodávajícího (developerskou firmu), tak na vlastníky sousedního pozemku.
Dle § 2129/1 občanského zákoníku platí, že:
„Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní smlouvě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno. “
Nejsem si jist, zda je možné toto ustanovení na Váš případ vztáhnout. Pokud kupní smlouva (kterou jste s developerskou firmou uzavřeli) obsahuje výměru pozemku, dalo by se snad uvažovat o tom, že skutečná výměra tohoto pozemku je menší (a můžete se tudíž domáhat poskytnutí slevy) – je však nutné si uvědomit, že pozemek (jako takový) má výměru odpovídající zápisu v katastru nemovitostí (resp. v kupní smlouvě) – užívání jeho části je Vám však znemožněno instalovaným oplocením.
Na developerskou firmu se můžete obrátit s písemnou reklamací (a to ideálně do konce května 2023), v níž vytknete vadu zakoupeného pozemku z důvodu jeho částečné nepřístupnosti (o kterémžto stavu musela developerská firma vědět, neboť v době prodeje pozemku existoval). Z tohoto důvodu se můžete domáhat poskytnutí slevy, popřípadě zjednání nápravy.
Současně Vám doporučuji obrátit se na vlastníky sousedního pozemku s písemným upozorněním na protiprávní stav. Konkrétně dle § 1040/1 a dle § 1042 občanského zákoníku platí, že:
„Kdo věc neprávem zadržuje, může být vlastníkem žalován, aby ji vydal. “
„Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje. “
V písemné výzvě (jejíž jeden podepsaný stejnopis si samozřejmě ponechte) stanovte sousedům přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy a upozorněte je, že neuposlechnou-li Vaší výzvy, jste připraveni obrátit se v této věci na soud.
Je možné, že sousedé budou kontrovat argumentem, že se stali vlastníky předmětné části Vašeho pozemku, a to na základě vydržení (§ 1089 a násl. občanského zákoníku).
Pokud by mezi Vámi a sousedy nedošlo v této věci k dohodě, bylo by nutné obrátit se na soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), jejímž prostřednictvím byste se domáhali, aby soud svým rozhodnutím určil, kdo je vlastníkem předmětné části pozemku. Pro přípravu předžalobní výzvy, žaloby a pro zastupování v rámci soudního řízení Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
(a to advokátem zabývajícím se oblastí občanského práva).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.