Počet stránek ve webu: 43.265

odchylka od projektové dokumentace