Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Před časem jsem se dotazovala ohledně tepelného čerpadla, kdy po nás firma požadovala zaplatit za práci, přičemž díl, který byl vadný byl uznán jako reklamace. Bylo nám vaší poradnou odpovězeno, že za práci si firma účtovat peníze neměla, když byla uznána reklamace a současně máme také nárok na kompenzaci nákladů, které jsme zaplatili navíc v době topné sezóny, kdy jsme na náhradní díl čekali 2 měsíce.

Je stanovená lhůta do kdy můžeme firmu požádat o uhrazení nákladů a zaplacení za práci, která nám byla účtována neoprávněně? Například do 30 dnů od zprovoznění čerpadla, či je tato lhůta delší? Děkuji a jsem s pozdravem. Naděžda.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon k tomuto stanovuje:
Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. ¨
Česká obchodní inspekce k tomuto uvádí:
Právo na náhradu nákladů uplatněte u prodávajícího co nejdříve po vyřízení reklamace k  vaší spokojenosti nejpozději však do jednoho měsíce po skončení 24měsíční či jiné záruční doby.
Prodávající vás o právu na náhradu nákladů reklamace musí informovat.
Vaše situace je specifická tím, že Vám byly účtovány náklady na odstranění vady, ačkoliv se jednalo o reklamaci, která je pojmově bezplatná. Dále také délkou vyřízení reklamace.
Nelze tedy postupovat zcela formalisticky. Ostatně toto stanovuje i judikatura soudů, která říká, že je třeba vždy posuzovat konkrétní okolnosti daného případu, nikoliv postupovat ryze formalisticky.
Doporučuji trvat na uplatněném nároku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.