Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Jsem 50% spoluvlastník nemovitosti - dům od rodičů, na kterém je věcné břemeno dožití rodičů. Otec již nežije, ale maminka žije v pečovatelském domě s zvýšeným dozorem z důvodu stařecké demence. (prozatím není zbavená svéprávnosti). Druhý spoluvlastník (sestra) nyní chce svůj podíl prodat.

1. Je možné prodat podíl na baráku s věcným břemenem?
2. Je možné, aby ho prodala bez mého souhlasu někomu jinému než mně?
3. Je nějaká šance se proti tomu bránit? Může např. soudní řízení o vypořádání spoluvlastnictví zabránit prodeji?
4. Pokud by ho prodávala mně, může chtít vyšší cenu než je cena z odhadu?
5. V případě soudního řešení - pokud nepůjde nemovitost rozdělit a já budu mít zájem podíl odkoupit, jak se určí cena podílu?
Předem dík za odpovědi.

 

ODPOVĚĎ:
Níže k Vašim otázkám:
1. Ano je to možné, pokud darovací smlouva neobsahuje zákaz zcizení po dobu trvání věcného břemene. Existence věcného břemene však snižuje hodnotu nemovitosti
2. Ano může, v případě prodeje podílu bylo předkupní právo spoluvlastníků zrušeno.
3. Zahájení soudního řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví není zárukou pro zabránění prodeje podílu spoluvlastníkem. Soud může žalobu zamítnout, pokud bylo o zrušení žádáno v nevhodnou dobu, kdy dle výkladu nejvyššího soudu jde o objektivní podmínky – je tedy možné, že soud žalobě nevyhoví, pokud spoluvlastník doloží, že jedná o prodeji podílu. Rovněž může soud řízení odložit v případě, má-li tím být zabráněno majetkové ztrátě nebo vážnému ohrožení oprávněného zájmu některého spoluvlastníka. V takových případech může soud prodloužit trvání spoluvlastnictví, nejdéle však o dva roky.
4. Vyšší cenu chtít může, zde záleží, zda na ni přistoupíte (což by nebylo možné v případě platnosti zákonného předkupního práva).
5. Cena se určí dle znaleckého posudku na určení tržní ceny, kdy můžete k návrhu přiložit vlastní. Druhá strana však zpravidla nesouhlasí a požaduje vypracování nového posudku na příkaz soudu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.