Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Žádáme po zhotoviteli záruku 5 let na opravenou část díla, která byla špatně vyhotovena i dle znaleckého posudku. Lhůta 5 let vychází z původní záruční doby na celé dílo, ale zhotovitel nám chce dát v rámci reklamace záruku na opravu jen 2 roky. Může on ze své pozice stanovit záruku pouze 2 roky? Máme nějakou oporu v zákoně po něm chtít i na opravu reklamované vady původní záruku tedy 5 let.

Konkrétně se jedná o špatné těsnění u realizované rekonstrukce lodžií v panelovém domě, bohužel oprava bude technologicky složitá vzhledem ke špatnému přístupu a prakticky nepřekontrolovatelná vzhledem k tomu, že silikon pro opravu těsnění bude vtlačen do velmi úzké mezery mezi skleněnou tabuli a pevně přidělanou lištu. Jde nám o to, aby opravu neodbyl a po dvou letech jsme si to nemuseli předělávat na vlastní náklady. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Záruční lhůta běží od okamžiku jejího započetí. Vyskytnutí vady má vliv pouze v tom směru, že po dobu, po kterou je vada odstraňována, záruka neběží a o tuto dobu se prodlužuje záruční doba.
Nicméně toto může být modifikováno smlouvou, je tak třeba nejdříve důkladně prostudovat smlouvu, jak hovoří o záruce a její délce v návaznosti na výskyt vad.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.