Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dvě partnerky v podnikání - taneční skupina pro děti. Byl meeting s rodiči, kde bylo oznámeno, že se partnerky rozejdou a budou skupiny dvě. Na meetingu jedna partnerka začala napadat druhou (moje dcera) a obviňovat ji, že podivně hospodaří a rozkrádá majetek, dále spoustu dalších útoků. Některé velké holky - juniorky si to nahrávaly na telefon a poté daly na Instagram. Zde se o mé dceři nelichotivě vyjadřovaly.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zjistil jsem, že v nějakém bankovním registru mám záznam, že jsem nezaplatil před několika léty 140 Kč v termínu nedoplatek za plyn a to jen proto, že mi prostě tato složenka nebyla doručena. Zápis v tomto registru mi brání v tom, abych si vzal úvěr na opravu bytu. Je nějaká možnost, jak požádat o tento výmaz - resp. požádat o výmaz mých osobních údajů? Nejde o registr SOLUS. V SOLUS-u žádný záznam nemám. Děkuji, Martin

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (1 hlas)

V případě, že mám od partnera se kterým žiji, podepsanou a bankou potvrzenou plnou moc související s jeho finančními
službami, končí tato plná moc při jeho případném úmrtí a zda už nebudu moci s jeho finančními prostředky nakládat do vypořádání dědictví. Děkuji. Barbora

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych Vás požádal o odpověď na záležitost ohledně generální plné moci. Je možné udělit generální plnou moc pomocí jediné listiny 2 či více subjektům? Při jednání na úřadu (registr vozidel) jsem se setkal s různými názory úřednic, ale zajímá mě, jak je to podle českého práva - mohu zplnomocnit jednou generální plnou mocí (s mým ověřeným podpisem) např. 2 subjekty fyzické osoby (kdy oba mohou jednat samostatně, nikoliv pouze společně).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera mladší 18 let, navštěvující zdravotní školu se z důvodu zdravotního problému nezúčastňovala výuky. Jednalo se o samovolný potrat, který byl lékařský řešen hospitalizací v nemocnici. Její matka tento stav oznámila třídní učitelce, za účelem omluvení zameškaných hodin. Po příchodu dcery do školy, se na její osobu nahrnuli dotazy typu „vážně jsi byla těhotná. …. “. Dcera byla překvapená, že o jejím zdravotním stavu jsou obeznámení všichni spolužáci.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla jsem se zeptat, zda registrační značky motorových vozidel spadají do nařízení EU a jejího nového nařízení GDPR. Zejména její evidence a také jejich zveřejňování. Předem děkuji za odpověď Pavlína

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vedu s naším představenstvem vlastníků bytových jednotek SVJ spor a jejich chování je zarážející. Potřeboval bych poradit co mám dělat ve 3 věcech.
1) na jednání náhradní členské schůze byl vznesen dotaz paní Novákovou, zda nás ve sklepě sledují kamery. Následně představenstvo po různém vykrucování potvrdilo přítomnost kamer.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Pečuji o svoji manželku, která je úplně ochrnutá po mozkové příhodě. Tím pádem se nemůže ani podepsat, ani jiným způsobem vyjádřit svou vůli. Během těch pěti let (2013-2018) se několikrát stalo, že pošťačka přinesla dopis „Do vlastních rukou“ a když viděla, že manželka se nemůže podepsat odeslala jej zpět, aniž bychom tušili kdo a co po nás chce.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Prosím o Vaše vyjádření k jednání výboru. Dne 27.08.2018 proběhlo v našem SVJ shromáždění a byl vyhotoven zápis jehož součástí má být i prezenční listina a přiložené plné moci. Máme webové stránky, na které je možné se přihlásit pouze pod jménem a heslem. Podpisy na prezenční listině jsou začerněné a všechny plné moci jsou zcela začerněné, s odůvodněním, že je nelze zveřejnit kvůli GDPR.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Co musím splňovat, jestliže na provozovnu (prodejna + zaměstnanci) umístím kamery se záznamem, z důvodů ochrany majetku? Jak mám postupovat v případě, že mě bez dřívějšího oznámení zazvonili u domu lidé, kteří se prezentují visačkouspolečnosti "Centrální výběrové řízení", s tím, že jdou zkontrolovat inkaso a slibují 20% slevu na energie?