Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla jsem se zeptat, zda registrační značky motorových vozidel spadají do nařízení EU a jejího nového nařízení GDPR. Zejména její evidence a také jejich zveřejňování. Předem děkuji za odpověď Pavlína

ODPOVĚĎ:
Státní poznávací značka, resp. registrační značka, může skutečně představovat osobní údaj (tedy informaci, která vede nebo může vést k identifikaci fyzické osoby). Z tohoto důvodu se nařízení GDPR na registrační značky v zásadě vztahuje.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, jakou evidenci a jaké zveřejňování registračních značek máte na mysli.
Registrační značky jsou evidovány primárně v registru silničních vozidel. Tento registr byl zřízen a je provozován na základě zákona a slouží především pro potřeby výkonu státní správy. Tento registr není veřejně dostupný, resp. pro získání informací z tohoto registru musí subjekt, který není státním či jiným veřejnoprávním orgánem, prokázat právní zájem. Evidence registračních značek v registru silničních vozidel je z hlediska nařízení GDPR v pořádku, neboť se tak děje na základě zákona (který vymezuje účel a rozsah osobních údajů, které jsou v tomto registru zapsány).
Pokud by však měla být registrační značka evidována a zveřejněna v nějakém "soukromém" (nejčastěji internetovém) registru, byly by taková evidence a zveřejnění možné pouze s předchozím souhlasem vlastníka vozidla s příslušnou registrační značkou (jelikož v tomto případě by se již jednalo o zpracování osobních údajů, které by postrádalo zákonnou oporu a mohlo by proto být realizováno pouze na základě souhlasu).


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • SPZ vozidel a GDPR, vztahuje se GDPR na registrační značky aut, automobilů, SPZ?