Počet stránek ve webu: 40.040

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dvě partnerky v podnikání - taneční skupina pro děti. Byl meeting s rodiči, kde bylo oznámeno, že se partnerky rozejdou a budou skupiny dvě. Na meetingu jedna partnerka začala napadat druhou (moje dcera) a obviňovat ji, že podivně hospodaří a rozkrádá majetek, dále spoustu dalších útoků. Některé velké holky - juniorky si to nahrávaly na telefon a poté daly na Instagram. Zde se o mé dceři nelichotivě vyjadřovaly.

Dotaz: 1) Může se moje dcera bránit proti pomluvám - rozkrádání majetku vůči své bývalé partnerce? Popř. jak?
2) Je zveřejnění tohoto meetingu na sociálních sítích legální? Může se proti tomu bránit?
Dcera by to ráda uzavřela a v klidu pokračovala dál. Ale jistá část rodičů je s bývalou partnerkou a pokračují ve slovním napadání...
Děkuji, Michal

 

ODPOVĚĎ:
Zveřejňování videonahrávek na sociálních sítích podléhá nařízení GDPR, stejně jako zveřejňování na internetu. Proto se může Vaše dcera bránit soudní cestou a požadovat odstranění techto videonahrávek, kde se zachycena její osoba.
Proti pomluvám se může rovněž bránit soudní cestou a to žalobou pro pomluvu, neboť dle stanovení § 184 zákona č. 40/2009 Sb. se trestného činu pomluvy dopustí ten, „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu“.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se bránit proti veřejnému křivému narčení z krádeže a pomluvám od společníka v podnikání