Počet stránek ve webu: 40.058

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V případě, že mám od partnera se kterým žiji, podepsanou a bankou potvrzenou plnou moc související s jeho finančními
službami, končí tato plná moc při jeho případném úmrtí a zda už nebudu moci s jeho finančními prostředky nakládat do vypořádání dědictví. Děkuji. Barbora

ODPOVĚĎ:
Okamžikem, kdy člověk zemře, nemůžete s jeho majetkem nijak disponovat. Resp. pokud disponovat budete, bude se dědictví vypořádávat ke stavu, v jakém bylo ke dni úmrtí. Pokud jste tedy např. disponentem na účtu, můžete s financemi nakládat, ale pro rozdělení mezi dědice bude rozhodující částka, která byla na účtě v okamžiku úmrtí. Pokud byste chtěla jakékoliv úkony činit pouze na základě plné moci, tak jsou tyto úkony po smrti zůstavitele neplatné.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Smrt, úmrtí zmocnitele a plná moc - je platná nebo je od smrti neplatná?