Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych Vás požádal o odpověď na záležitost ohledně generální plné moci. Je možné udělit generální plnou moc pomocí jediné listiny 2 či více subjektům? Při jednání na úřadu (registr vozidel) jsem se setkal s různými názory úřednic, ale zajímá mě, jak je to podle českého práva - mohu zplnomocnit jednou generální plnou mocí (s mým ověřeným podpisem) např. 2 subjekty fyzické osoby (kdy oba mohou jednat samostatně, nikoliv pouze společně).

Dále se ptám, zda mohou tyto subjekty (kdy oba přijaly plnou moc a jsou pod přijetím plné moci oba podepsáni) samostatně jednat za moji osobu na úřadu? Měl by úřad takovou plnou moc akceptovat? Názor většiny úřednic je takový, že plnou mocí může být zplnomocněna pouze jedna osoba. Pokud je tomu tak, mám smůlu, ale pokud ne, je pro mě pohodlnější řešit tyto věci jedním dokumentem. Děkuji, Pavel

 

ODPOVĚĎ:
Jednou plnou mocí můžete zmocnit i více osob, ovšem v plné moci musí být výslovně uvedeno, že každý ze zmocněných může jednat samostatně. Lepší řešení by bylo, pokud byste v plné moci výslovně uvedl, že zmocněná osoba je oprávněna udělit dále oprávnění další osobě, tzv. substitutovi a tímto způsobem záležitost vyřešit. Na plné moci pak budete podepsán Vy jako osoba, která zmocnění udělila, zmocněná osoba a následně i substitut. Na úřad tak přijde buď přímo zmocněný nebo jeho substitut. Takovou plnou moc nemůžu úřednice odmítnout, neboť možnost substituce je v zákoně přímo uvedena. Smluvní zastoupení upravuje Občanský zákoník v § 441 a násl.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jedna plná moc pro více osob - je to přípustné?