Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka informuje o průběhu jednání u soudu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o průběhu jednání u soudu.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o tom, jak je zahájeno soudní řízení soudem.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o zastoupení právním zástupcem u soudu.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o soudním řízení a vystoupení před soudem - především označuje strany, práva a povinnosti stran soudního sporu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o soudním řízení a vystoupení před soudem - především označuje strany, práva a povinnosti stran soudního sporu.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o příslušnosti soudu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka pojednává o příslušnosti soudu.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Dovolání je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu. Text informuje o lhůtě, do kdy je možné podat d. a kam se d. podává.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text informuje co je to obnova řízení a informuje stručně o tomto opravném prostředku proti rozsudku, který již nabyl právní moci.