Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Text informuje co je to obnova řízení a informuje stručně o tomto opravném prostředku proti rozsudku, který již nabyl právní moci.


Obnova řízení

je opravným prostředkem proti rozsudku, který už je v právní moci.

Lhůta na podání žaloby na obnovu řízení

Učastník může podat žalobu na obnovu řízení pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu obnovy. Až na výjimky může být obnova řízení navržena nejpozději do tří let od právní moci rozsudku. Žalobu na obnovu řízení projedná soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni: obnovu řízení svým usnesením buď zamítne, nebo povolí.

Jakmile usnesení o povolení obnovy řízení nabude právní moci, soud bez dalšího návrhu věc znovu projedná.

Obnova řízení je přípustná pouze z důvodů uvedených v občanském soudním řádu, např. tehdy, když vyjdou najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které účastník bez své viny nemohl použít v původním řízení.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.