Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka informuje o průběhu jednání u soudu.

Soudní jednání - průběh, informace

  • Nestanoví-li zákon jinak, nařídí soud k projednání věci jednání. K jednání soud přizve všechny účastníky řízení a všechny ostatní, jichž je k projednání třeba.
  • Jednání je veřejné, v některých případech je však veřejnost vyloučena.
  • Po zahájení jednání vyzve soud žalobce, aby přednesl svůj návrh, a žalovaného a další účastníky řízení, aby vyjádřili své stanovisko k věci.
  • Poté soud podle dosavadních výsledků řízení sdělí, jaká tvrzení jsou sporná, jaká shodná, jaké budou provedeny důkazy.
  • Pokud nebyly všechny skutečnosti vylíčeny dostatečně přesně, vyzve soud zúčastněné k jejich doplnění.
  • Jednání může být z důležitých důvodů odročeno, tyto důvody musí být uvedeny. Soud stanoví den, kdy bude jednání pokračovat. Před skončením jednání musí být uvedeny všechny důležité skutečnosti a označeny všechny důkazy významné pro rozhodnutí ve věci.
  • Pokud to dovoluje povaha věci, mohou účastníci skončit soudní řízení soudním smírem. Soud usiluje o smír, neschválí ho pouze, byl-li v rozporu s právními předpisy.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.