Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o soudním řízení a vystoupení před soudem - především označuje strany, práva a povinnosti stran soudního sporu.

Soudní řízení

  • Účastníky řízení jsou žalobce a žalovaný. Pokud je jich několik, jedná každý sám za sebe.
  • Všichni účastníci řízení mají před soudem rovné postavení.
  • Jako vedlejší účastník se může řízení zúčastnit ten, kdo má právní zájem na jeho výsledku.
  • Každý má právo jednat před soudem ve svém mateřském jazyce. Je-li to nutné, stanoví soud cizinci tlumočníka.
  • Každý může před soudem sám jednat jako účastník řízení, pokud může vlastními právními úkony nabývat práva a povinnosti. Osoby, které nemohou samostatně jednat, musí být zastoupeny svým zákonným zástupcem.
  • Každá osoba se může nechat na základě plné moci před soudem zastoupit osobou, kterou si zvolí.
  • Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do soudního spisu.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.