Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka pojednává o tom, jak je zahájeno soudní řízení soudem.

Zahájení soudního řízení

  • Řízení před soudem je zahájeno návrhem (žalobou). Náležitosti tohoto návrhu upravuje zákon. K žalobě musí být připojeny i listinné důkazy, jichž se žalobce dovolává.
  • V zákonem stanovených případech bude řízení zahájeno i bez návrhu (např. řízení ve věcech nezletilých dětí).
  • Žalobu soud doručí také všem ostatním účastníkům řízení.
  • Žalobce může během řízení měnit návrh jen se souhlasem soudu.
  • Žalobce může vzít svůj návrh zpět, celý nebo jen zčásti. Pokud žalobce vzal svůj návrh zpět, řízení se zastaví.
  • Žalovaný může během řízení uplatnit svá práva vůči žalobci vzájemným návrhem.
  • Soud připraví jednání, aby věc mohla být co nejrychleji rozhodnuta. Soud vyzve všechny zúčastněné, aby se k věci vyjádřili a předložili důkazy, jichž se dovolávají.
  • Je-li to nutné, ustanoví soud znalce, zajistí provedení potřebných důkazů a učiní jiná opatření pro rozhodnutí věci.


Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.