Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak hodnotit bolestné a ztížení společenského uplatnění po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb.? Ač jsme na toto téma v právní rubrice našeho časopisu lékaře již informovali, množí se stále dotazy, jak by měl lékař postupovat, když pacient žádá o ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, často nikoli pro soud, ale pro pojišťovnu, sociální úřad nebo jiné orgány.

___

___

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku zaujali někteří právníci stanovisko, že od 1. ledna 2014 nelze již provádět patologicko-anatomické a zdravotní pitvy bez předchozího písemného souhlasu toho, kdo má být pitván, který by byl udělen za jeho života. Pitvy se podle tohoto stanoviska mají provádět pouze tehdy, pokud jejich provedení zákon výslovně stanoví.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1.1.2014 mělo být přelomové datum v českém zdravotnictví, aspoň co se nemocnic a lékařských pohotovostních služeb týká. Toho dne mělo skončit to, co považovaly generace nemocničních lékařů za nemožné – stovky a stovky hodin navíc strávených každý rok v nemocnici o nocích, víkendech a svátcích. Nestalo se tak. Proč se tak nestalo? Pro pochopení začnu krátkým exkurzem do historie.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Osvojení dospělé osoby je významné především z hlediska dědění, kdy osvojenec dědí v první zákonné třídě dědiců a zároveň nevstupuje v dědické právo osvojitele vůči jiným osobám. O osvojení rozhodne (§ 796 odst. 2 NOZ) soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení má právní následky pro osvojencovy potomky jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele může k svému příjmení připojit i příjmení osvojitele. Má-li již osvojenec nebo osvojitel připojované příjmení, nemůže dojít připojením příjmení na základě osvojení k jeho ztrojení.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vydáním ve Sbírce zákonů 25.2.2013 nabyla platnosti a účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru. Novela zákona reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vydáním ve Sbírce zákonů 25.2.2013 nabyla platnosti a účinnosti novela zákona o spotřebitelském úvěru. Novela zákona reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka uvádí v kostce základní změny v exekucích, ke kterým dojde od 1.1.2013. V textu se odráží změny exekučního a občanského soudního řádu.
Text pro vás připravila studentka 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Kratochvílová.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Od roku 2012 dochází k výrazným změnám v sociálním systému České republiky. Veškeré služby v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i dávek pro osoby se zdravotním postižením lze vyřídit na takzvaných výplatních místech, což je 423 kontaktních pracovišť a 26 detašovaných Úřadů práce ČR. Byla zavedena větší podpora zaměstnavatelů zdravotně postižených osob, veřejná služba, sociální karta a mnoho dalších novinek.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Sněmovnou prošla novela občanského zákoníku, která proti úpravě z roku 1964 přináší stovky změn. Změny budou platné od roku 2014. Přehled těch nejdůležitějších najdete zde.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Lidé, kteří získají od cizího člověka třeba za péči v době nemoci a ve stáří nebo od svých přátel darem či děděním nějaký majetek, by už v blízké budoucnosti mohli být šokováni tím, jak velkou daň z toho budou muset odvést státu.

___
___