Počet stránek ve webu: 43.086

členský podíl v družstvu