Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (3 hlasů)

Jsme manželé a máme dvě dospělé děti. Oba dva manželé jsme společně vlastníky členského podílu v bytovém družstvu v hodnotě konkrétního bytu, synové mají v bytě trvalé bydliště. Každý z manželů máme svůj účet u banky s minimálním zůstatkem a každý máme důchodové spoření.

Je možnost ošetřit, aby v případě úmrtí jednoho z manželů, nemusel pozůstalý manžel vyplácet dětem dědický podíl ze zákona? Pozůstalý manžel by neměl hotovost na vyplacení a musel by prodat členský podíl v bytovém družstvu a tím by ztratil bydlení. Existuje řešení, které by manželé mohli udělat, aby přeživší nebyl ohrožen? Děkuji za odpově'd. Simona.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud dobře chápu, bojíte se, že v případě dědického řízení, bude požadovat notář více, než budete v tu danou chvíli schopni zaplatit? V tomto případě by bylo vhodným řešením darování bytu pro případ smrti, tj. darování s odkladným účinkem a zároveň zřídit tzv. věcné břemeno - právo doživotního užívání bytu Vašemu muži. Tím se vyhnete jak poplatku za dědické řízení, jelikož zemřete jako nemajetní a zároveň s věcným břemenem zabráníte případnému pozdějšímu prodeji bytu spoluvlastníky – dětmi. Za zřízení věc. břemene také nic platit nebudete.  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.