Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec je nyní v LDN - Ostrava Radvanice, a domů se už nevrátí, pak bude přemístěn do domu sociálních služeb v Ostravě Radvanicích a následně do penzionu pro důchodce. Bydlí v nájemním bytě, potřebovala bych vědět, kdy můžeme změnit trvalé bydliště a kam.   Předem děkuji za odpověď. Simona.

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyl Váš otec omezen na svéprávnosti (tj. případ, kdy byste mohli podat žádost o změnu trvalého pobytu jeho jménem), pak bez jeho součinnosti mu lze pouze zrušit trvalý pobyt na současné adrese, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Tj. pokud má hlášený trvalý pobyt v nájemním bytě, dokud tento nájem trvá, nemůže mu být trvalý pobyt bez jeho souhlasu (žádosti) zrušen. Po skončení nájemního vztahu pak může vlastník bytu podat na úřadě žádost o zrušení jeho trvalého pobytu.
Při zrušení trvalého pobytu na základě žádosti vlastníka nájemního bytu pak bude automaticky jako trvalý pobyt vedena adresa obecního úřadu.