Počet stránek ve webu: 40.811

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj otec je nyní v LDN - Ostrava Radvanice, a domů se už nevrátí, pak bude přemístěn do domu sociálních služeb v Ostravě Radvanicích a následně do penzionu pro důchodce. Bydlí v nájemním bytě, potřebovala bych vědět, kdy můžeme změnit trvalé bydliště a kam.   Předem děkuji za odpověď. Simona.

ODPOVĚĎ:
Pokud nebyl Váš otec omezen na svéprávnosti (tj. případ, kdy byste mohli podat žádost o změnu trvalého pobytu jeho jménem), pak bez jeho součinnosti mu lze pouze zrušit trvalý pobyt na současné adrese, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.
Tj. pokud má hlášený trvalý pobyt v nájemním bytě, dokud tento nájem trvá, nemůže mu být trvalý pobyt bez jeho souhlasu (žádosti) zrušen. Po skončení nájemního vztahu pak může vlastník bytu podat na úřadě žádost o zrušení jeho trvalého pobytu.
Při zrušení trvalého pobytu na základě žádosti vlastníka nájemního bytu pak bude automaticky jako trvalý pobyt vedena adresa obecního úřadu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem