Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat, zda zletilého syna můžu doprovázet já nebo pracovní konzultantka z neziskové organizace FOKUS (starají se o duševně nemocného), na schůzku na Úřadu práce. Syn je evidovaný na ÚP mezi uchazeči o zaměstnání. V současné době má zažádáno o invalidní důchod.

Léčí se pro duševní nemoc, je svéprávný. Doprovod proto, že některé věci ne vždy musí vstřebat, zapamatovat si (dle jeho zdravotního stavu). Já ani nikdo jiný by nezasahoval do jednání, jen přítomnost. Úřad nám v tom brání. Nezisková organizace někde s tím problém nemá, ale u nás se stalo. Vychází z něčeho nárok, na základě čeho bychom mohli vyžadovat? Syn by přítomnost druhé osoby uvítal. Děkuji Petra.

 

ODPOVĚĎ:
Fyzická osoba má právo si na úřední jednání přivést doprovod. Doprovody na úřady pro seniory či lidi se zdravotním postižením běžně nabízejí poskytovatelé sociálních služeb a úřady (práce) s přítomností třetí osoby zpravidla nemají problém. Pokud by i při příští návštěvě byla přítomnost třetí osoby odmítnuta, doporučuji vyžádat si písemnou informaci, na základě jakého ustanovení jakého zákona je přítomnost třetí soby na jednání odmítnuta. Pokud odmítnutí nebude zdůvodněno a dohoda s pracovníkem úřadu práce nebude možná, obraťte se na jeho nadřízeného nebo rovnou na ředitele příslušného úřadu práce se žádostí o zjednání nápravy.
Další možnost nabízí § 45 občanského zákoníku, který říká, že: Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více. V takovém případě je zapotřebí uzavřít smlouvu o nápomoci, která nabývá účinnosti až dnem, kdy ji schválí soud. Váš syn by tedy nejprve musel uzavřít s Vámi a s organizací Fokus smlouvu o nápomoci, nechat ji schválit soudem a teprve poté se touto smlouvou prokazovat při jednání s úřady. Podle § 49 odst. 5 správního řádu se totiž i neveřejného jednání může účastni podpůrce účastníka. Se smlouvou o nápomoci tak účast podpůrce při jednání úřad práce nebude moci odmítnout.