Počet stránek ve webu: 40.639

svéprávná duševně nemocná osoba