Počet stránek ve webu: 40.639

zánik užívacího práva k bytu