Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Kdo může a kdo nemůže uzavřít registrované partnerství? Mirek


ODPOVĚĎ:
Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem 115/2006 Sb.

Kdo nemůže uzavřít registrované partnerství? Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci. A dále osoby, jež nedosáhly 18 let věku, nemají způsobilost k právním úkonům a již dříve uzavřely manželství anebo vstoupily do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá.


Přehledové texty týkající se registrovaného partnerství: