Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka uvádí podmínky pro vstup do registrovaného partnerství - tzn. jaké musí splňovat podmínky osoba, která se chce stát registrovaným partnerem.

Předpoklady vstupu do registrovaného partnerství - kdo se může stát registrovaným partnerem

  • Alespoň jeden z budoucích partnerů musí být občanem ČR.
  • Partner musí být minimálně 18 let starý se způsobilostí k právním úkonům.
  • Předchozí manželství, partnerství, nebo obdobný svazek ze zahraničí nesmí trvat.
  • Partnery se nemohou stát osoby navzájem příbuzné v přímé linii a sourozenci.


Bližší informace o registrovaném partnerství najdete zákoně o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb.

 

Vznik registrovaného partnerství - informace

  • Partnerství vzniká souhlasným prohlášením osob stejného pohlaví, že spolu vstupují do partnerství. Před učiněním prohlášení budoucí partneři výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
  • Partnerství nemůže vzniknout před jakýmkoliv matričním úřadem. Prohlášení musí být učiněno před matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jeden z partnerů trvalý pobyt. Seznam těchto úřadů stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra ČR.
  • Prohlášení se činí před matrikářem. Přítomnost dalších osob není ze zákona nutná.
  • Prohlášení musí učinit budoucí partneři osobně, není možné zastoupení.
  • Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro vstup do partnerství, partnerství nevznikne nebo může být prohlášeno za neplatné. Bude záležet na konkrétních okolnostech.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.