Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka uvádí podmínky pro vstup do registrovaného partnerství - tzn. jaké musí splňovat podmínky osoba, která se chce stát registrovaným partnerem.

Předpoklady vstupu do registrovaného partnerství - kdo se může stát registrovaným partnerem

  • Alespoň jeden z budoucích partnerů musí být občanem ČR.
  • Partner musí být minimálně 18 let starý se způsobilostí k právním úkonům.
  • Předchozí manželství, partnerství, nebo obdobný svazek ze zahraničí nesmí trvat.
  • Partnery se nemohou stát osoby navzájem příbuzné v přímé linii a sourozenci.


Bližší informace o registrovaném partnerství najdete zákoně o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb.

 

Vznik registrovaného partnerství - informace

  • Partnerství vzniká souhlasným prohlášením osob stejného pohlaví, že spolu vstupují do partnerství. Před učiněním prohlášení budoucí partneři výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.
  • Partnerství nemůže vzniknout před jakýmkoliv matričním úřadem. Prohlášení musí být učiněno před matričním úřadem v kraji, kde má alespoň jeden z partnerů trvalý pobyt. Seznam těchto úřadů stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra ČR.
  • Prohlášení se činí před matrikářem. Přítomnost dalších osob není ze zákona nutná.
  • Prohlášení musí učinit budoucí partneři osobně, není možné zastoupení.
  • Pokud nejsou splněny zákonné podmínky pro vstup do partnerství, partnerství nevznikne nebo může být prohlášeno za neplatné. Bude záležet na konkrétních okolnostech.