Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Je registrované partnerství totéž co manželství? Honza


ODPOVĚĎ:
Ne, není, i když zákon o registrovaném partnerství se v mnohém podobá ustanovením zákona o rodině. Mění také mnoho jiných zákonů (např. občanský zákoník, trestní zákon, zákon o péči o zdraví lidu i samotný zákon o rodině).

Zjednodušeně lze říci, že registrované partnerství je v mnohém, ale ne zcela, rovnocenné manželství.Přehledové texty týkající se registrovaného partnerství: