Počet stránek ve webu: 43.133

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.061.441

Zrušení speciálního příplatku

Odesláno: 
Otevřeno 297 x
1 odpověď
 
Dobrý den, mám dotaz na odebrání příplatku ze strany zaměstnavatele.

Zaměstnavatel mi vždy přiznával speciální příplatek ve výši 1.500 Kč, zpravidla na 6 měsíční období. Poslední mnou podepsaný příplatek byl platný do období 31. ledna 2023, následně jsem dostával příplatek vyplácený i bez mého podpisu, přestože jsem zaměstnavatele urgoval o listinnou podobu. Zaměstnavatel mi momentálně z důvodu osobních sporů chce příplatek odepřít, přestože ani nevím, na jakou dobu byl sjednán a chybí můj podpis. Dřívější než 6 měsíční lhůtu mu popřípadě odmítnu podepsat.

Otázka zní: musí zaměstnavatel předložit přiznání speciálního příplatku v papírové podobě? Je nutný můj podpis? Může mi teoreticky příplatek zaniknout dříve, pokud by byl výslovně sjednaný na 6 měsíční období? V předchozích příplatcích je sjednáno následující: "Jednání nebo postupy zaměstnavatele v této souvislosti, zejména přiznání příplatku, nezakládají žádná práva ani povinnosti, či nároky zaměstnance pro obdobné případy v budoucnu."
Děkuji.
 
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že šlo o příplatek vyplácený na základě dohody mezi Vámi a zaměstnavatelem, nemáte žádný právní nárok na jeho vyplácení, pokud nebyla podepsána další dohoda. Příplatek vyplácený od února letošního roku pak byl vyplácen pouze na základě rozhodnutí zaměstnavatele, kdy je jen věcí zaměstnavatele, kdy příplatek vyplácet přestane.