Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.083.779

Nezaviněné podpojištění nemovitosti a čerpání pojistky

Odesláno: 
Otevřeno 332 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu ve věci čerpání pojistky po pojistné události a problému námi nezaviněného podpojištění. Moje maminka vyhořela 04/2023 nezaviněnou vinou (porucha myčky, která začala hořet). Žije v bytovém domě, o který se stará společnost, která zajišťuje věci se správou domu. Společnost zajišťovala pojištění nemovitosti, které si jim matka hradí v rámci pravidelných plateb za správu domu. Po jednání s pojišťovnou nás pojišťovna informovala, že dům byl velmi podpojištěn – pojistka z roku 2006 na cca 7 500 000, ale současná hodnota je cca 16 000 000. Tudíž nám chtějí krátit plnění koeficientem cca 0,4. Jak máme postupovat, když podpojištění bylo chybou a nedbalostí na straně zajišťující společnosti? Kde a jak můžeme vymáhat zbytek peněz, který by nám náležel, pokud by byl nemovitost řádně pojištěna? Nebylo to naší chybou.

Bude to muset řešit i sanační firma, která nám pomáhala a má být vyplacena přímo pojišťovnou - máme definováno ve smlouvě, že případný rozdíl po nás nebudou chtít. Nemůže sanační firma tedy v tomto případě chtít rozdíl po nás? Sama za nás plnou mocí jednala s pojišťovnou.

Moc Vám děkuji za popis kroků, které udělat, abychom dostali plné plnění! Děkuji NR
 
Dobrý den,

za řádně uzavřenou pojistnou smlouvu na bytový dům odpovídá výbor společenství vlastníků jednotek (SVJ). Vaše matka tedy může rozdíl mezi vyplaceným pojistným a skutečnou výší škody požadovat po členech výboru SVJ z titulu náhrady škody, kterou Vám způsobili zanedbáním své povinnosti jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře. Pokud by náhradu škody neuhradí dobrovolně, můžete ji po členech výboru vymáhat i soudně, kdy doporučuji požádat advokáta alespoň o sepsání žaloby (a případné předžalobní výzvy).