Počet stránek ve webu: 43.147

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.064.977

Příjezdová cesta v oploceném areálu

Odesláno: 
Otevřeno 365 x
2 odpovědi
 
Dobrý den,
v areálu bývalého družstva, které je oploceno a má samostatnou "hlavní cestu" která vede od silnice první třídy do areálu a vede napříč celým areálem - jsme koupili budovu s okolními pozemky včetně právě zmíněné "hlavní cesty" která v areálu je. Obec, která v areálu nevlastní téměř žádné pozemky, si zde na cizích pozemcích nechala vytvořit kompostárnu a sběrný dvůr, která je veřejná pro obyvatele obce.
V areálu kromě nás ja aktivní pouze jeden zemědělec, který zde má pozemky i budovy. Všichni využívají naši cestu, která nemá žádné věcné břemeno a je pouze naše. Nechala jsem si zpracovat orientační odhad hodnoty cesty v areálu, která před dvěmi lety byla ca 2,2 mil - jedná se o plochu ca. 2700m2. Moji otázkou je, zda mohu říct, že naši cestu využivat nebudou a když, tak pouze za úplatu - ovšem jak vysoké nájemné si určit tak, aby bylo vše v pořádku a nebylo to napadnutelné?
Obec i zemědělec, kteří jsou aktivní používají traktory a těžkou techniku, která komunikaci ničí ovšem argumentují, že tu cesta byla vždy a že oni pozemky i cestu využívají již několik let a nikdo neřešil, že využívají cizí pozemek. My jsme v areálu 2 roky.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

jako vlastník neveřejné komunikace máte právo na úplatu za využívání Vaší komunikace, ať už formou nájemného či formou zřízení úplatného věcného břemene – služebnosti cesty. Pokud jde o výši nájemného či úplaty za zřízení služebnosti cesty, pak bude nejvhodnější obrátit se na realitního odhadce či znalce v oboru oceňování nemovitostí a stanovování průměrné výše nájmů v dané lokalitě, kdy z jeho odhadu poté můžete vycházet při stanovení ceny nájemného. Pokud by se případně sousední vlastníci bránili soudně, budete mít v ruce podklad, že jste nájemné či úplatu nestanovili svévolně. S vlastníky sousedních pozemků tedy jednejte již jen písemně (doporučenými dopisy, ideálně s dodejkou), kdy jim předložte k podpisu návrh nájemní smlouvy či smlouvy o zřízení věcného břemene s tím, že pokud do Vámi stanovené lhůty nedojde k podpisu smlouvy, budete požadovat vydání bezdůvodného obohacení v hodnotě nájmu (úplaty). Obecně lze bezdůvodné obohacení vymáhat až tři roky zpětně (dle délky promlčecí lhůty).
 
Dobrý den,

děkuji moc za rychlou za odpověď.

Jen pro upřesnění:

V katastru nemovitostí je to evidováno jako "manipulační plocha, ostatní plocha"

Příjezdovou cestu jsme koupili již ve stavu, v jakém byla z minulosti.

Mým dalším krokem by tedy mělo být nechat si udělat odhadní cenu cesty a odborníkem si nechat určit výši nájemného + si nechat vypracovat smlouvu na nájemné a i zpětně požadovat nájem.

Obec jako taková využívá cestu prakticky denně, ovšem víkendy je prostor otevřen pro veřejnost obce, tedy je nárust aut mnohonásobně vyšší, než v týdnu. Jde i toto nějakým způsobem ohlednit?

Děkuji