Počet stránek ve webu: 43.284

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.101.592

Nájemní smlouva na neurčito

Odesláno: 
Otevřeno 312 x
4 odpovědi
 
Máme již několik obecní byt a nájemní smlouvu na dobu neurčito. Nejsme dlužníci žádného nájemného, nedlužíme ani korunu, vše platíme řádně a včas a jsme řádní nájemci, plníme všechny povinnosti dle nájemní smlouvy, dodržujeme všechny pravidla. Na zastupitelstvu projednali, že provedou revizi nájemních smluv a starosta má myšlenky, že nám chce změnit nájemní smlouvy na dobu určitou. Toto by se mělo týkat asi 4 rodin v našem vchodě. Nevíme tedy, jestli na toto má právo, jak se k tomu případně postavit nebo jak se bránit, jaké máme jako nájemníci možnosti obrany. Má starosta právo na změnu nájemní smlouvy bez důvodu? Můžeme případně takovou smlouvu odmítnout a nepodepsat? Nebo jak se máme bránit? prosíme o jakoukoli radu a informaci. Děkujeme.
 
Dobrý den,


i obec jakožto pronajímatel se musí pokud jde o práva a povinnosti stan v nájemním vztahu řídit občanským zákoníkem. Mám tedy za to, že obec nemůže jednostranně změnit nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou, pokud ovšem nebylo takové právo sjednáno ve smlouvě. Spíše si myslím, že revize smluv se bude týkat jen nově uzavíraných nájemních smluv. Je možné, že stávající nájemníci budou nějakým způsobem pozitivně motivovány k uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou.
 
Velice vám děkuji. Jen se ještě zeptám, nemůže udělat starosta přeci jen nějakou právní kličku, kterou by nás donutil nové smlouvy podepsat? Myslím jako když nepodepíšeme nové smlouvy, jestli nám nemůže dát výpověď z nájmu třeba proto, že jsou nájemní smlouvy pro obec nevýhodné? Myslím nějaký podraz na nájemníky, který by si právně obhájil. Jsem rád, že jste mi potvrdila, že nemůže jednostranně vystavit novou smlouvu. Myslel jsem si to, ale nebyl jsem si jistý. Velice vám děkuji.
 
Dobrý den,

nevýhodnost nájemní smlouvy není zákonným důvodem pro výpověď smlouvy ze strany pronajímatele. Jedině snad, že by si obec již při uzavírání nájemní smlouvy s Vámi vyhradila právo (ať už přímo ve smlouvě, nebo v podmínkách pro přidělování obecních bytů a uzavírání smluv, které by byly přílohou smlouvy) na změnu smlouvy, pokud by se změnily okolnosti do té míry, že by smlouvu v takové znění jinak neuzavřeli (obdobně jako při možnosti ukončení nájmu sjednaného na dobu určitou - viz § 2287 občanského zákoníku).
 
Dobrý den, velice vám děkuji za vámi podané informace.
Přesně tak, jak jste mi to napsala, jsem si to myslel, ale nebyl jsem si jistý. Moc vám děkuji, že jste mi potvrdila, že si s námi starosta nemůže dělat co chce. Moc vám za to děkuji.
S pozdravem Josef Hamák.