Počet stránek ve webu: 43.247

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.098.286

pracovně právní vztah

Odesláno: 
Otevřeno 182 x
4 odpovědi
 
Manžel pracuje u společnosti na základě pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Již je ve starobním důchodu a pořád se ho ptají kdy chce skončit. Manžel řekl svému mistrovi, že v březnu a na personálním dodal že nejspíš v březnu ale neoficiálně a dodal že také může zůstat do konce roku, že jěště neví. Teď po něm chtějí, aby 28.2 podepsal ukončení pracovního poměru (na základě ústní dohody - jak jsem popisovala výše) prý ústní dohoda platí -podepsat nový brigadnický poměr do konce července, tím by ale přišel o odstupné. Tlačí na něho, když nepodepíše ukončení prac. poměru, tak že ho ukončil výše zminovanou ustní dohodou. Můj dotaz- je výše zminovaná ustní dohoda platná? ON končit nechce musí podepisovat nový prac poměr? Horší - původní smlouva na dobu neurčitou, kde měl mít odstupné vyměnit za brigátu na dobu určitou bez odstupného? Nebo jak se bránit?
 
Dobrý den,

dohoda o ukončení pracovního poměru musí být podle § 49 odst. 2 zákoníku práce uzavřena písemně a každá ze stran musí obdržet písemné vyhotovení. Jedná se však o tzv. relativní neplatnost, což znamená, že ústně uzavřená dohoda se považuje za platnou, pokud se některá ze stran ve lhůtě dvou měsíců nedovolá její neplatnosti. Podle § 72 zákoníku práce „Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. “
Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli nebyla uzavřena písemná dohoda o ukončení pracovního poměru, může být na pouhou ústní dohodu nahlíženo jako na platnou, pokud se Váš manžel nedovolá její neplatnosti. Doporučuji Vám tedy, aby manžel zaslal zaměstnavateli písemné vyjádření (ideálně doporučeně či s dodejkou, či předla osobně oproti podpisu na vlastní kopii), že v souladu s § 49 zákoníku práce nebyl uzavřena platná dohoda o skončení pracovního poměru a v případě, že bude zaměstnavatel na ukončení pracovního poměru nadále trvat, nezbude mu, než podat žalobu k soudu na neplatné ukončení pracovního poměru. Žalobu je nutné podat do 2 měsíců od údajného skončení pracovního poměru, tedy nejpozději 30.4.2023. Aby měl manžel nárok náhradu mzdy, musí v souladu s ust. § 71 ve spojení s § 69 odst. 1 zákoníku práce zaměstnavateli sdělit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy. Toto sdělení nechť tedy manžel nejlépe připojí k písemnému vyjádření viz výše, a to ideálně hned 1.3.
 
Děkuji. Jen se chci zeptat - když napíši, že se dovolávám k neplatnosti ústní dohodě - takto to postačí nebo jak to má prosím být. Zároven´tedy přiznávám, že ústní dohoda proběhla, ale přitom tam nebylo řečeno který kolikátého března a jestli letos (2023) nebo příští rok - děkuji