Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy v rámci online chatu s právničkou.
Dotazy jsou přijímány v sudé týdny v sobotu po 9. hodině.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 2.862.833

(Ne)platná nájemní smlouva

Odesláno: 
Otevřeno 125 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pronajímám si byt a jako jeho výlučný vlastník je v katastru nemovitostí zapsaný pan "Novák". Smlouvu jsem ale podepisovala s jeho manželkou. Je taková nájemní smlouva platná?
 
Dobrý den,

jestliže je byt ve výlučném vlastnictví pana „Nováka“, pak je nutné nájemní smlouvu uzavřít přímo s ním. Může však udělit manželce plnou moc k zastupování, tato by však měla být přílohou nájemní smlouvy. Může nastat situace, kdy v katastru nemovitostí je zapsán pouze jeden z manželů, přestože je nemovitost součástí společného jmění manželů, neboť byla nabyta za trvání manželství (pouze byl chybně uveden v návrhu na vklad jen jeden z manželů, což katastr nemovitostí nepřezkoumává).
Jestliže však nejde o žádnou z uvedených situací, nebyla nájemní smlouva uzavřena platně.