Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.282

správní poplatek úřad práce

Odesláno: 
Otevřeno 332 x
1 odpověď
 
Dobrý den, prosím o odpověď,
pobírám příspěvek na bydlení z úřadu práce delší dobu. Za určité období mi vyčíslili přeplatek přes 4tisíce. Vzhledem k tomu, že jsem důchodce a nemám na zaplacení celé výše dluhu, žádal jsem o splátkový kalendář. Pracovnice úřadu mi sdělila, že mou žádost musí podstoupit právnímu oddělení úřadu práce, aby rozhodli, zda mi umožní splátky.
Zarazilo mě, že mám právnímu oddělení než rozhodnou, zaplatit správní poplatek ve výši 400, -Kč. Tak nevím zda je postup úřadu ohledně platby správního poplatku správný. Dávky hmotné nouze nepobírám. Jiný příjem kromě starobního důchodu nemám.
 
Dobrý den,
dle mého názoru byl správní poplatek ve výši 400, - Kč vyměřen neoprávněně s ohledem na znění ustanovení § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v němž je mimo jiné uvedeno, že od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů o státní sociální podpoře, kdy příspěvek na bydlení je upraven právě v zákoně o státní sociální podpoře. Požádejte tedy písemně o zdůvodnění vyměření správního poplatku a zejména zdůvodnění proč nebyl aplikován § 8 odst. 2 zákona o správních poplatcích, s tím, že se domníváte, že žádost o splátkový kalendář měla být právě s odkazem na uvedené ustanovení osvobozena od placení správního poplatku.

Citace § 8 odst. 2 zákona o poplatcích:
Od poplatků jsou osvobozeny úkony
a)  související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, .